Skuteczne techniki radzenia sobie w sytuacjach stresujących

2-dniowe szkolenie, które umożliwi odkrycie pozytywów sytuacji stresowych oraz skutecznych technik radzenia sobie z nim


Cele szkolenia:

 • Zdobycie wiedzy o funkcjach stresu – dlaczego stres może być korzystny?
 • Zdiagnozowanie swojego stylu radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz poznanie metod eliminacji zachowań szkodzących sobie oraz otoczeniu
 • Zdobycie wiedzy o inteligencji emocjonalnej oraz jej wpływie na budowanie relacji interpersonalnych oraz na radzenie sobie ze stresem w sytuacjach szczególnie trudnych
 • Poznanie praktycznych technik radzenia sobie z napięciem emocjonalnym
 • Poznanie praktycznych metod przeciwdziałania stresowi

W programie szkolenia:


1. Wstęp do tematyki zarządzania stresem:

 • Wstęp – powitanie, przedstawienie celu i zasad (kontrakt z uczestnikami), prezentacja uczestników i trenera na forum
 • Analiza potrzeb indywidualnych uczestników – z jaką nową wiedzą oraz umiejętnościami chciałbym wyjść po szkoleniu?
 • Psychologia stresu. Biologiczne uwarunkowania stresu. Model stresu – pojęcie stresu, jego oznaki, nasze reakcje na sytuacje stresogenne (fizjologiczne, werbalne i in.)

2. Stresory:

 • Rodzaje stresorów:
  - stresory zewnętrzne i wewnętrzne
  - stresory czasowe i jakościowe
  - autodiagnoza własnych stresorów
 • Oblicza stresu – diagnoza indywidualnych źródeł stresu w życiu i pracy dla każdego uczestnika
 • Poznanie skutków długotrwałego stresu i braku motywacji
 • Koło wpływu, jako fundament obniżania napięcia
 • Jak pogodzić poważne zadania z naglącymi terminami, potrzebę stabilizacji z nieprzewidywanymi zmianami oraz niepewność jutra z koniecznością przewidywania i planowania

3. Inteligencja emocjonalna:

 • Czym jest Inteligencja emocjonalna (IE). Komponenty IE.
 • Wpływ IE na relacje interpersonalne oraz sposoby redukowania napięcia emocjonalnego z powodu stresu
 • Związek IE z relacjami oraz efektywnością w pracy
 • Umysł racjonalny vs. umysł emocjonalny
 • Kompetencje emocjonalne w relacjach zawodowych

4. Techniki antystresowe:

 • Techniki redukcji stresu – narzędzia redukowania siły reakcji stresowej i minimalizowanie konsekwencji
 • Style radzenia sobie ze stresem, a budowanie równowagi w życiu (elementy work life balance)
 • Poznanie technik redukujących napięcie i stres. Metody do zastosowania w pracy i poza pracą
 • Skuteczne metody długofalowego radzenia sobie ze stresem; budowanie trwałej postawy wobec sytuacji stresujących, sposoby implementacji nowo poznanych technik
 • Odpoczynek na co dzień – czyli jak dobrać optymalną formę relaksu do wykonywanej aktualnie pracy
 • Regeneracja sił i chwila relaksu – zestaw prostych technik regulowania napięcia w pracy (techniki oddechowe oraz ruchowe).

5. Indywidualny program antystresowy


Cel: stworzenie planu wdrożenia nowych nawyków / zachowań sprzyjających budowaniu balansu oraz przeciwdziałającemu sytuacjom stresującym

Podsumowanie

Podsumowanie szkolenia oraz zebranie najważniejszych wniosków dla uczestników – dyskusja moderowana, flipowanie.

Termin: 18-19.09.2017


Miejsce:


Siedziba firmy CERTES ul. Wał Miedzeszyński 552 C
03-994 Warszawa

Czas trwania:


2 dni - 16 h

 

Cena:


1300 zł netto/osoba

Cena szkolenia zawiera:


- szkolenie w kameralnej grupie max 12 osób
- materiały szkoleniowe
- lunch, przerwy kawowe


Jesteś zainteresowany?

Wypełnij formularz


  Tytuł / zakres tematyczny szkolenia:*


  Dane osoby kontaktowej

  Imię i nazwisko
  E-mail
  Telefon
  Miasto  Pola niobowiązkowe / Preferowana forma kontaktu

  Rodzaj kontaktu

  Dzień kontaktu  Polityka prywatności:

  - na adres email otrzymasz jedynie informacje związane ze szkoleniem
  - twoje dane nie będą udostępniane osobom trzecim
  - w każdej chwili możesz usunąć bądź zmodyfikować swoje dane
  - firma Certes zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich otrzymanych informacji traktując je jako poufne