Profesjonalna obsługa klienta wewnętrznego

CEL
SZKOLENIA


 • Doskonalenie umiejętności budowania pozytywnych relacji z Klientami wewnętrznymi
 • Doskonalenie umiejętności efektywnej komunikacji i współpracy z Klientami wewnętrznymi
 • Doskonalenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • Doskonalenie umiejętności zarządzania własnymi myślami i emocjami w stresie
 • Trening komunikacji asertywnej

ZAKRES WIEDZY
I UMIEJĘTNOŚCI


 • Doskonalenie umiejętności kontaktu z Klientem wewnętrznym budujących pozytywny obraz Pracownika i Firmy
 • Poznanie technik komunikacji sprzyjających dobremu zrozumieniu
 • Uświadomienie czynników wpływających na tworzenie pozytywnej atmosfery we współpracy
 • Sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • Proaktywne zachowania w relacjach z Klientami
 • Doskonalenie umiejętności komunikacji asertywnej wobec Klienta wewnętrznego
 • Sposoby panowania nad stresem

GŁÓWNE ZAGADNIENIA PROGRAMOWE


 • Gdzie są źródła konfliktów i najczęściej popełnianych błędów we współpracy (odniesienie do metodologii Reiss Motivation Profile™, Insights Discovery™ i FRIS®)
 • Sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach podczas obsługi Klientów wewnętrznych
 • Asertywność – czym jest, a czym nie jest? Zachowania asertywne, agresywne i uległe w relacjach z innymi osobami
 • Autodiagnoza asertywności – określenie indywidualnego poziomu asertywności (aktualnego)
 • Osobowość a asertywność – umiejętności osoby asertywnej
 • Model zachowania asertywnego
 • Asertywne wyrażanie prośby
 • Jak odmawiać w sposób asertywny?
 • Asertywna konfrontacja przekonań
 • Asertywne wyrażanie opinii
 • Jak asertywnie reagować na krytykę i odbierać pochwałę?
 • Asertywne wyrażanie krytyki i pochwał
 • Asertywność a stres
 • Moje mocne i słabe strony w kształtowaniu postaw, zachowań i komunikatów asertywnych
 • Symulacje rozmów i sytuacji z Klientami wewnętrznymi – analiza, wnioski i podsumowania

RESUME TRENERA
Sława Mickiewicz


Konsultant rozwoju i zarządzania, trener biznesowy, akredytowany konsultant Metodologii Insights Discovery™, Reiss Motivation Profile™, FRIS®, MindSonar® oraz narzędzi diagnostycznych i rozwojowych Advisio™. Wieloletni menedżer zespołu trenerów wewnętrznych w międzynarodowej instytucji finansowej, praktyk sprzedaży i obsługi Klienta B2B i B2C w branży finansowej, ubezpieczeniowej, reklamowej i doradczo-szkoleniowej z ponad 16 letnim doświadczeniem zawodowym. Zrealizowała ponad 2000 dni szkoleniowych.

Specjalizuje się we wdrażaniu systemów rozwoju kompetencji i ocen, prowadzeniu szkoleń z zakresu rozmów oceniających i rozwojowych, budowania i rozwijania zespołów, prowadzenia rozmów telefonicznych, aktywnej sprzedaży i obsługi, pozyskiwania Klientów i umawiania spotkań, obsługi reklamacji, trudnych sytuacji w relacjach z Klientami, współpracy, komunikacji bezpośredniej i e-mailowej, efektywność indywidualnej i zespołowej. Pracuje z Zarządami i właścicielami firm, wspiera rozwój kompetencji menedżerów, trenerów biznesowych i HR Business Partnerów, specjalistów w różnych branżach. Prowadzi warsztaty strategiczne oraz kompetencyjne, warsztaty doskonalenia pracy zespołowej i efektywnego działania, a także indywidualne sesje rozwoju kompetencji osobistych i zawodowych.

Absolwentka wrocławskiej Akademii Ekonomicznej - Wydziału Zarządzania i Informatyki na Kierunku Zarządzanie i Marketing, w specjalizacjach: Zarządzanie Przedsiębiorstwem oraz Zarządzanie Kadrami. Posiada certyfikaty Profesjonalnego Menedżera Szkoleń, Profesjonalnego Menedżera Kompetencji oraz Konsultanta Rozwoju Organizacyjnego ADVISIO. Absolwentka Szkoły Trenerów Zarządzania przy Stowarzyszeniu Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK oraz Akademii Mistrzów Treningu (VI The European Qualifications Framework), członek PSTD (Polish Society of Training and Development), współzałożyciel Grupy Rozwoju Konsultantów SKiTZ MATRIK.

Posiada wiedzę oraz praktyczne doświadczenie w zakresach zarządzania wiedzą w organizacji, budowania i wdrażania systemu kompetencji zawodowych i ocen pracowników, rozwijania kompetencji trenerów biznesowych i hr business partnerów, tworzenia narzędzi wsparcia sprzedaży, obsługi Klienta oraz komunikacji. Łączy w pracy metody i narzędzia konsultanta biznesowego, trenera umiejętności, moderatora/ facylitatora oraz coacha.

Sława Mickiewicz - Resume

Termin: 20-21 maja 2019


Miejsce:


Warszawa

Czas trwania:


2 dni

 

Cena:


1300 zł netto

Nr konta: 92 1160 2202 0000 0000 9493 5861 prowadzony przez Bank Millenium S.A.

Cena szkolenia zawiera:


- szkolenie w kameralnej grupie max 12 osób
- materiały szkoleniowe
- lunch, przerwy kawowe


Jesteś zainteresowany?
OSOBA DO KONTAKTU


Agnieszka Jabłońska-Wójcik
Business Development Manager

e-mail: agnieszka.jablonska-wojcik@certes.pl
tel.: 694 407 759


  Tytuł / zakres tematyczny szkolenia:*


  Dane osoby kontaktowej

  Imię i nazwisko
  E-mail
  Telefon
  Miasto  Pola niobowiązkowe / Preferowana forma kontaktu

  Rodzaj kontaktu

  Dzień kontaktu  Polityka prywatności:

  - na adres email otrzymasz jedynie informacje związane ze szkoleniem
  - twoje dane nie będą udostępniane osobom trzecim
  - w każdej chwili możesz usunąć bądź zmodyfikować swoje dane
  - firma Certes zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich otrzymanych informacji traktując je jako poufne