Szkolenia produkcyjne


Praktyczny trening zaawansowanych negocjacji biznesowych

Cele szkolenia

Wpływ na wynik negocjacji przez zarządzanie relacjami z partnerem negocjacyjnym – warsztaty negocjacyjne w oparciu o gry symulacyjne i realny trening negocjacji z feedbackiem.

 


Korzyści dla uczestników

 • Zwiększenie efektywności handlowej negocjacji dzięki odpowiedniemu doborowi zarządzaniu strategią negocjacyjną, zastosowaniu zaawansowanych technik negocjacyjnych oraz technik budujących relacje i ograniczających wpływ stosowanych manipulacji na przebieg negocjacji,
 • Stworzenie warunków do podniesienia umiejętności sterowania procesem negocjacji, w kontekście realizacji celów biznesowych,
 • Przećwiczenie umiejętności zarządzania strategią negocjacyjną do specyfiki klienta (historia współpracy, kluczowy/epizodyczny, partner biznesowy, mała/wysoka wartość transakcji oraz inne wskaźniki),
 • Odkrycie kluczowego mechanizmu psychologicznego, który steruje zachowaniami partnerów negocjacyjnych i ma wpływ na tworzone relacje – ograniczanie wpływu lub wykorzystanie mechanizmów psychologicznych w negocjacjach,
 • Stworzenie praktycznego katalogu pytań diagnozujących sytuację negocjacyjną oraz punkty oporu partnera negocjacyjnego,
 • Analiza zachowań negocjacyjnych uczestników warsztatów oraz stosowanych technik, praca z kamerą video oraz praktyczny feedback trenera,
 • Praktyczna nauka używania zaawansowanych technik negocjacyjnych w ramach ćwiczeń branżowych – przykładowe reakcje i antytechniki na stosowanie manipulacji w negocjacjach,
 • Analiza aktualnego sposobu argumentowania uczestników szkolenia, wypracowanie efektywnej pracy z argumentami w kontekście: ich siły, kolejności przedstawiania argumentów, kontrargumentacji, reagowania na argumentacje partnera negocjacyjnego.

Program kursu
Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Metody dopasowujemy do potrzeb zebranych od Uczestników, Przełożonych
  i HR. Bardzo często są dokonujemy odsłuchy rozmów prowadzone w ramach analizy potrzeb szkoleniowych. Najczęstsze metody szkoleniowe to: scenki diagnostyczne, scenki treningowe, symulowanie trudnych rozmów, ćwiczenia w podgrupach, prezentacje różnych modeli, testy. Program przeznaczony jest dla praktyków biznesu, koncentruje się na efektywnych modelach, technikach i dobrych wzorcach sprawdzonych w różnych organizacjach i popartych przykładami. Szkolenie pomyślane jest jako interaktywny warsztat, gdzie udział uczestników szkolenia sięga 80% czasu. Program przebiega według następującej dynamiki: mini wykłady o zasadach, modelach, technikach
  i narzędziach (wiedza), oraz ćwiczenie nowych technik radzenia sobie
  z obiekcjami oraz zapobiegania takim sytuacjom (umiejętność).  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym

  Powiązane produkty: