Szkolenia produkcyjne


Lean - Kształtowanie relacji
i doskonalenie metod pracy w nowoczesnej organizacji produkcyjnej

Cele szkolenia

Doskonalenie metod pracy TWI to technika wspomagająca opracowanie lepszego sposobu wykonywania czynności i operacji. Jej zastosowanie pomaga zwiększyć liczbę wytwarzanych, dobrych jakościowo produktów oraz prowadzi do skrócenia czasu wykonywania zadań. Pozwala również wprowadzić standard akceptowany zarówno przez przełożonych, jak i podwładnych. Jest to jedna z niewielu w pełni uniwersalnych metod – nadaje się do analizy i usprawniania dowolnego typu zadań produkcyjnych
bez względu na to, czy są to prace powtarzalne, czy czynności wykonywane sporadycznie.

Ideą przewodnią szkolenia jest ujęcie w przystępny sposób fundamentalnych zasad zarządzania zespołem produkcyjnym zarówno z perspektywy kadry zarządzającej jak i wymagań w odniesieniu do pracowników.  Program pozwala nabyć kluczowe umiejętności z zakresu efektywnego i skutecznego przewodzenia
i zarządzania zespołami poprzez określenie reguł i zasad pracy zespołu, ram odpowiedzialności
oraz decyzyjności w ramach przyznanych uprawnień oraz zasad statystycznego sterowania procesem produkcyjnym.

Relacje przełożonego  z podwładnymi mają wpływ na pracę zespołu i motywację do ciągłego doskonalenia. Relacje z pracownikami wg metody TWI  uczą w praktyce, jak zapobiegać konfliktom, stosując podstawy dobrych relacji i jak radzić sobie z nimi szybko i skutecznie, kiedy się pojawią. Rozwiązywanie problemów
w kontaktach międzyludzkich opiera się tu na 4 krokach: zebraniu faktów i opinii osób związanych
z problemem, przemyśleniu działań, ocenie ich skutków oraz wdrożeniu i monitorowaniu rezultatów.

 


Korzyści dla uczestników

Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się:

 • Zmniejszenie odpadów i braków (poprawa jakości).
 • Zmniejszenie uszkodzeń maszyn i narzędzie.
 • Zmniejszenie liczby wypadków
 • Przyśpieszenie włączenia nowych pracowników.
 • Podejście pracowników do pracy w taki sam sposób - standaryzacja.
 • Zwiększenie mobilności podwładnych w pracy (wszechstronność).

Program kursu
Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Metody dopasowujemy do potrzeb zebranych od Uczestników, Przełożonych
  i HR. Bardzo często są dokonujemy odsłuchy rozmów prowadzone w ramach analizy potrzeb szkoleniowych. Najczęstsze metody szkoleniowe to: scenki diagnostyczne, scenki treningowe, symulowanie trudnych rozmów, ćwiczenia w podgrupach, prezentacje różnych modeli, testy. Program przeznaczony jest dla praktyków biznesu, koncentruje się na efektywnych modelach, technikach i dobrych wzorcach sprawdzonych w różnych organizacjach i popartych przykładami. Szkolenie pomyślane jest jako interaktywny warsztat, gdzie udział uczestników szkolenia sięga 80% czasu. Program przebiega według następującej dynamiki: mini wykłady o zasadach, modelach, technikach
  i narzędziach (wiedza), oraz ćwiczenie nowych technik radzenia sobie
  z obiekcjami oraz zapobiegania takim sytuacjom (umiejętność).  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym

  Powiązane produkty: