Szkolenia menedżerskie

Planowanie, delegowanie i organizacja pracy

Cele szkolenia

Głównym celem szkolenia „Planowanie, delegowanie i organizacja pracy” jest podwyższenie kompetencji w zarządzaniu sobą w czasie, organizacji czasu pracy własnej i podległych pracowników oraz delegowaniu zadań i uprawnień. Diagnoza własnych kompetencji w organizacji czasu pracy. Reguły planowania i dokonywania priorytetyzacji zadań. Praktyczne narzędzia usprawniające planowanie i organizację pracy własnej oraz zespołu. Wykorzystania narzędzi IT do skutecznego zarządzania czasem. Eliminacja "złodziei czasu", rozpoznanie zagrożeń i planowania z rezerwą. Metody delegowania zadań i uprawnień oraz efektywnego podejmowania decyzji.


Korzyści dla uczestnika

 • Wiedza jak przełożyć teorię zarządzania czasem na konkretne rozwiązania
 • Poznanie technik planowania i ustalania priorytetów oraz organizacji pracy zespołu
 • Poznanie nowoczesnych technik oraz narzędzi IT wspierających zarządzanie czasem
 • Eliminacja pożeraczy czasu i umiejętność pracy wielozadaniowej pod presją czasu

Korzyści dla organizacji

 • Rozwój kompetencji w zarządzaniu czasem i ograniczeniami
 • Zwiększenie efektywności i produktywności zespołów
 • Świadome zarządzanie priorytetami i realne planowanie działań biznesowych
 • Rozwinięcie umiejętności stawiania właściwych celów i podejmowania odpowiednich decyzji biznesowych

Program szkoleniaChcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Metody szkoleniowe: studia przypadków, dyskusje moderowane, scenki symulacyjne, mini wykłady, prezentacje, praca indywidualna, prezentacje.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym

  Powiązane produkty: