Szkolenia finansowe  Szkolenia finansowe


Finanse dla niefinansistów

Cele szkolenia

Celem szkolenia „Finanse dla nie finansistów” jest przekonanie uczestników, że znajomość finansów w firmie jest im potrzebna do zwiększenia efektywności powierzonych zadań całego zespołu - jest to bardzo ważna kompetencja menedżerska. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat podstawowych zagadnień i pojęć z zakresu finansów oraz metod i narzędzi zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Za pomocą warsztatowej formy Uczestnicy przeanalizują cały proces finansów w przedsiębiorstwie – od księgowania zdarzeń gospodarczych, poprzez przełożenie informacji księgowej na finansową a skończywszy na analizie danych finansowych przedsiębiorstwa i podstawach prognozowania finansowego.


Korzyści dla uczestnika

 • Przypomnienie wiedzy i metod związanych z analizami ekonomiczno-finansowymi przedsiębiorstw i możliwości ich wykorzystania do różnych celów
 • Zrozumienie mechanizmu finansów oraz podstawowych pojęć finansowych własnego przedsiębiorstwa lub jego kontrahentów i konkurentów
 • Nabycie umiejętności szybkiej analizy i ocenę wiarygodności i kondycji ekonomiczno-finansowej partnerów handlowych
 • Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności związanych z przygotowaniem i oceną realności planów rocznych i wieloletnich przygotowywanych przez przedsiębiorstwa
 • Wzrost umiejętności związanych z identyfikacją sygnałów wczesnego ostrzegania, słabych stron i zagrożeń dla firmy oraz identyfikacja kluczowych ryzyk i sposobów ich zabezpieczania.

Korzyści dla organizacji

 • Poprawa komunikacji między działem finansowym a pozostałymi pracownikami, którzy w sposób pośredni wpływają na obraz finansów przedsiębiorstwa Budowanie świadomości biznesowej
 • Lepsze wyniki biznesowe
 • Uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej
 • Budowanie wyższej świadomości i wrażliwości na finanse

Program szkolenia
Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!

  Zgody i informacje

  Metodyka szkolenia

  Program przeznaczony jest dla pracowników różnych szczebli kierowniczych, jak również służb handlowych. Program koncentruje się na przekazaniu rzetelnej wiedzy z zakresu finansów w sposób przystępny dla osób, które nie maja bezpośredniego kontaktu z językiem i zagadnieniami finansowymi. Przebieg szkolenia pomyślany jest jako interaktywny warsztat, gdzie udział uczestników w ćwiczeniach i case study sięga 70% czasu. Program przebiega według następującej dynamiki: mini wykłady o zasadach, technikach i narzędziach (wiedza), oraz praktykowanie tej wiedzy przy pomocy zestawu ćwiczeń indywidualnych lub case study do wykonania w mniejszych zespołach (umiejętności). Każdy uczestnik kończy szkolenie posiadając zestaw narzędzi przydatny na jego indywidualnym stanowisku pracy.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300


  Powiązane produkty: