Szkolenia efektywność osobista  Szkolenia efektywność osobista


Zarządzanie emocjami

Cele szkolenia


Głównym celem szkolenia „Zarządzanie emocjami” jest poznanie mechanizmów / źródeł negatywnych emocji oraz sposobów radzenia sobie z nimi w kontekście trudnych sytuacji i ciągłych zmian. Uczestnik zdiagnozuje własne stresory, najczęstsze objawy i reakcje na stres. Uświadomi sobie zagrożenia kumulowania negatywnych emocji w organizmie. Nabędzie umiejętność świadomego zarządzania emocjami. Przećwiczy metody radzenia sobie z objawami i skutkami stresu i niepożądanych emocji tj. techniki relaksacji. Wzmocni swoja odporność psychiczną. Po szkoleniu uczestnicy zmienią postawę i zachowania, tak aby lepiej radzili sobie z sytuacjami stresogennymi w miejscu pracy, napięciem i destrukcyjnym myśleniem, zredukowali napięcie, wzmocnili spokój wewnętrzny oraz poznali techniki samokontroli stresu.


Korzyści dla uczestnika

 • Nauczenie się świadomego zarządzania własnymi emocjami
 • Rozpoznanie swoich stresorów
 • Trenowanie metod radzenia sobie ze stresem
 • Wpływanie na sposób myślenia, by niwelować negatywne emocje
 • Pomaganie innym w pokonaniu różnych trudności
 • Zrozumienie, czym jest odporność psychiczna i jak można ją wzmocnić
 • Skuteczniejsze wykonywanie swoich zadań pod presja czasu

Korzyści dla organizacji

 • Wzbudzenie motywacji, zaangażowania i satysfakcji z pracy
 • Zabezpieczenie przed wypaleniem zawodowym
 • Wzrost efektywności i produktywności pracy
 • Stabilny poziom rotacji pracowników

Program szkolenia
Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!

  Zgody i informacje

  Metodyka szkolenia

  Każdy blok zawiera wyselekcjonowane i proste do adaptacji narzędzia, które w trakcie warsztatów uczestnicy poznają, ćwiczą, a następnie realnie szukają możliwości zaadoptowania ich do własnych stanowisk i środowiska firmy.

  Pakiet obejmuje narzędzia z obszaru emocji, stresu, pewności siebie, wszystkie odnoszą się do budowania siły i odporności psychicznej w codziennej pracy. Będą ćwiczenia indywidualne i grupowe, burze mózgów, prezentacje, autodiagnostyczne testy, analiza przypadków, trening umiejętności i przeglądy różnych badań.

  Szkolenia są interaktywne i wymagają dużego zaangażowania uczestników (do 80% czasu), co pozwala zastosować im poznaną wiedzę i narzędzia, już na zajęciach. W trakcie warsztatów trenerzy stosują zasadę PBL (Problem Based Learning) pozwalającą na twórczą pracę zespołową i poszukiwanie rozwiązań zdefiniowanych problemów. Praca oparta jest na podejściu Kolba do zdobywania wiedzy przez dorosłych a większość programu warsztatów przebiega według następującej dynamiki: ćwiczenia otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykłady o zasadach, technikach, taktykach i narzędziach (wiedza), ćwiczenie nowych technik związanych z tematem szkolenia (umiejętność).  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300