Szkolenia efektywność osobista


Trening 
asertywności

Cele szkolenia

Szkolenie „Trening asertywności” pozwoli uczestnikom zdobyć umiejętność asertywnego porozumiewania się z innymi, zdiagnozować własne sposoby komunikacji i świadomie wykorzystywać własne zasoby oraz udoskonalić umiejętność posługiwania się narzędziami prawidłowej komunikacji. Szkolenie z asertywności pozwoli także udoskonalić trafne diagnozowanie źródeł pojawiających się konfliktów oraz sposobów reagowania na nie w sposób asertywny, poznać metody skutecznego wpływania na decyzje innych osób poprzez najbardziej efektywne techniki komunikacyjne, udoskonalić umiejętność znajdowania rozwiązań w konflikcie, rozwijać umiejętności budowania trwałej więzi z partnerem komunikacji oraz dbania o relacje.

Celem „Treningu asertywności” jest taka zmiana postaw i umiejętności uczestników szkolenia, aby potrafili budować poczucie odpowiedzialności za własną komunikację w wyrażaniu swoich racji, opinii, pomysłów, konstruktywnym feedbacku oraz asertywnej odmowie.


Korzyści dla uczestnika

 • Asertywne komunikowanie się w życiu zawodowym i prywatnym
 • Odmawianie bez poczucia winy, z szacunkiem dla drugiej strony
 • Rozwinięcie umiejętności wyznaczania granic
 • Poznania metod radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • Budowanie pozytywnych i długotrwałych relacji

Korzyści dla organizacji

 • Poprawa komunikacji i współpracy z innymi pracownikami
 • Zwiększenie satysfakcji z pracy i kontaktów międzyludzkich
 • Poprawa efektywność wykonywanych zadań

Program szkoleniaChcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Szkolenie to stawia przed uczestnikami warsztatów szczególnie wysokie wymagania. Celem zajęć będzie nie tylko nabywanie, najbardziej nawet wartościowej wiedzy, lecz, prowadzone w atmosferze autentycznego zaangażowania, identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników, służąca nakreśleniu kierunków indywidualnego rozwoju.

  Podczas warsztatu uczestnicy będą pracować nad swoją świadomością w obszarze własnych praw, potrzeb, wartości, wzmocnienia pewności siebie, kształtowania uważności na innych, ale też demistyfikacji asertywności i rewizji związanych z nią mitów, a w następstwie tego zostaną wyposażeni w umiejętności stosowania technik komunikowania się sprzyjających zachowaniom asertywnym.

  Przećwiczone zostaną sytuacje komunikacji biznesowej, podczas których mamy możliwość wpływania na zachowanie i stan emocjonalny innych osób. Szkolenie dostarczy uczestnikom konkretnych narzędzi prawidłowego dbania o relacje i zadowolenie z kontaktów z partnerami relacji, aby komunikacja była efektywna prowadziła do poprawy jakości pracy.

  Wspieramy naszych Klientów w procesie rozwojowym, korzystając z takich narzędzi jak zadania wdrożeniowe, pigułki wiedzy, konsultacje trenerskie, IPD, narzędziownik, dostęp do platformy e-learning Certes, czy one pager.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym

  Powiązane produkty: