Out of the Box / Event & Celebration

Komunikacja i współpracaOpisCzy da się wycenić dobrą współpracę i efektywną komunikację? Okazuje się, że tak!

Metropolis jest emocjonującą rozgrywką, w trakcie której Uczestnicy wcielają się w zespół prężnie działającej firmy deweloperskiej. Zadaniem Uczestników jest zaprojektowanie infrastruktury dla przyszłych mieszkańców inwestycji. Z pozoru proste zadanie staje się prawdziwym wyzwaniem! Okazuje się, że niezbędna będzie dobra współpraca, efektywna wymiana komunikacji, umiejętności planistyczne oraz wysoko rozwinięte, szeroko rozumiane umiejętności społeczne, a także konieczność pogodzenia interesów różnych działów firmy.

Gra Metropolis jest jedyną taką rozgrywką, w której Uczestnicy miarę skuteczności współpracy i komunikacji mogą zmierzyć KPI! Bardzo szybko okazuje się bowiem, że dobra komunikacja i współpraca ma wpływ nie tylko na klimat i kulturę pracy, ale na zysk, premie, sukces finansowy oraz wyniki całej firmy oraz przychylność przyszłych/potencjalnych klientów.

Jak w soczewce można doświadczyć tu wpływu tzw. miękkich kompetencji na twarde wyniki.

Uczestnicy mogą ponadto doświadczyć mocy synergii, wywołanej nieustanną koniecznością podejmowania decyzji w zakresie tego, który wariant współpracy jest bardziej opłacalny: czy podejście silosowe zagwarantuje sukces, a może połączenie sił i działanie cross-działowe? Jak wygląda kwestia odpowiedzialności za wyniki poszczególnych działów firmy i jak wpływa to na kondycję całego przedsiębiorstwa? I wreszcie, jaki model wspólnej pracy zastosować, aby wygrać nierówną walkę z upływającym czasem oraz zrealizować cele biznesowe mojej firmy?

Odpowiedzi na powyższe pytania dostarczy uczestnictwo w rozgrywce oraz sesja poświęcona refleksjom nad jej przebiegiem i rezultatami. Wnioski wyciągnięte z gry, nałożone na grunt zawodowej codzienności, mogą pozwolić w przyszłości na wcielenie postulatów efektywnej współpracy.

Tytuł gry:
Metropolis


 • FORMUŁA:
  stacjonarna, outdoor oraz indoor

 • CZAS:
  (minimalny i maksymalny w zależności od wariantu) 1,5h – 3,5h

 • LICZBA UCZESTNIKÓW:
  (minimalna i maksymalna) 10-20

Cele • Pokazanie Uczestnikom rangi komunikacji interpersonalnej, doświadczenie zjawisk skutecznej komunikacji przy jednoczesnym doświadczeniu tego, jakie konsekwencje niesie ze sobą brak komunikacji czy też nieprecyzyjna komunikacja, implikująca błędy komunikacyjne
 • Doświadczenie mocy efektu synergii – razem możemy więcej!
 • Pokazanie namacalnych efektów efektywnej współpracy oraz realnych konsekwencji braku współpracy
 • Wypracowanie dobrych praktyk w zakresie modelu współpracy i komunikacji w zespole
 • Precyzyjne ukazanie dysfunkcji pracy zespołowej oraz ich konsekwencji dla zespołu i całej Organizacji

Dla kogo jest ta gra?Gra jest możliwa w wielu wariantach, tzn. istnieje możliwość realizacji standardowej rozgrywki bądź modyfikacji gry w celu ukazania aspektów istotnych dla Klienta oraz specyfiki grupy Uczestników.

W wersji standardowej, gra dedykowana jest osobom, które chcą doświadczyć mocy współpracy, możliwości, które gwarantuje zespołom efekt synergii, mocy współodpowiedzialności za cel osobisty oraz firmowy a także pokazanie, w jaki sposób efektywną współpracę można zmierzyć poprzez KPI. Ponadto, Uczestnicy poznają konsekwencje silosowości i koncentrowania się jedynie na celach osobistych, bez odniesienia do szerszego aspektu celów organizacyjnych, firmowych, zespołowych.


By poznać możliwości wersji gry „szytej na miarę” rekomendujemy spotkanie z ekspertem CERTES.


Chcesz wiedzieć więcej? Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!