Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku A KU KUTytuł:


Projekt Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku A KU KU realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, priorytet VIII Rozwój rynku pracy, działanie 8.3 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, poddziałanie 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej.

Wnioskodawcą projektu jest Niepubliczny Żłobek A kuku Klaudia Leśkiewicz Starczewska, spółka Certes jest partnerem projektu.

Termin realizacji projektu:


od: 01.07.2017 do: 31.08.2019


Wartość projektu:


977 727,50 zł, w tym wkład z UE 782 182,00 zł


Obszar realizacji projektu:


Województwo mazowieckie, powiat wyszkowski, Gmina Wyszków

Cel:


Głównym celem projektu jest:

  • umożliwienie powrotu do aktywności zawodowej 20os. z woj. mazowieckiego, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, poprzez utworzenie 20 miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia w nowym żłobku w Wyszkowie w okresie od lipca 2017 do sierpnia 2019r.
  • umożliwienie powrotu 14 osobom na rynek pracy po urlopach macierzyńskich i rodzicielskich,
  • dostosowanie pomieszczeń poprzez modernizację budynku i pomieszczeń do potrzeb dzieci w nowym Żłobku,
  • zakup wyposażenia do Żłobka (meble, sprzęt, plac zabaw)