Narzędzia diagnostyczne

Poznanie poniższych metodologii i narzędzi DIAGNOSTYCZNO-ROZWOJOWYCH umożliwia m.in.:


 • Badania kompetencji pracowników
 • Badania klimatu organizacyjnego
 • Lepsze poznanie siebie (swoich mocnych stron oraz potencjalnych ograniczeń/ wyzwań)
 • Skuteczniejszego przezwyciężania trudności i osiąganie celów zawodowych (planowanie i rozwój kariery zawodowej) oraz celów osobistych
 • Świadomy rozwój potencjału zawodowego i osobistego w ramach rozwoju indywidualnego z konsultantem/ trenerem i/lub zespołowego i organizacyjnego w pracy grupowej podczas warsztatów szkoleniowych oraz projektów

W oparciu o wybrane metodologię i narzędzia możesz:

 • Zrobić Indywidualną Diagnozę Twoich aktualnych Kompetencji Zawodowych i Osobistych i/lub
 • Wdrożyć wybrane metodologię i narzędzia w Organizacji, by wspierać rozwój indywidualny ludzi w Organizacji
 • Rozszerzać świadomość, odpowiedzialność, adaptacyjność, doskonalić komunikację i współprace, a przez to osiągać wyższą efektów biznesową

Poznanie wiedzy w zakresie poniższych metodologii i narzędzi DIAGNOSTYCZNO-ROZWOJOWYCH umożliwia m.in.:


 • Badania kompetencji pracowników
 • Badania klimatu organizacyjnego
 • Lepsze poznanie siebie (swoich mocnych stron oraz potencjalnych ograniczeń/ wyzwań)
 • Skuteczniejszego przezwyciężania trudności i osiąganie celów zawodowych (planowanie i rozwój kariery zawodowej) oraz celów osobistych
 • Świadomy rozwój potencjału zawodowego i osobistego w ramach rozwoju indywidualnego z konsultantem/ trenerem i/lub zespołowego i organizacyjnego w pracy grupowej podczas warsztatów szkoleniowych oraz projektów

W oparciu o wybrane metodologię i narzędzia możesz:

 • Zrobić Indywidualną Diagnozę Twoich aktualnych Kompetencji Zawodowych i Osobistych i/lub
 • Wdrożyć wybrane metodologię i narzędzia w Organizacji, by wspierać rozwój indywidualny ludzi w Organizacji
 • Rozszerzać świadomość, odpowiedzialność, adaptacyjność, doskonalić komunikację i współprace, a przez to osiągać wyższą efektów biznesową

Reiss Motivation Profile (RMP) Profil Indywidualny i Grupowy


Na jakie pytania pomaga odpowiedzieć?

 • Jak sprawić, by ludziom chciało się chcieć?
 • Jaka jest różnica między motywacją a motywowaniem?
 • Gdzie są źródła mojej motywacji?
 • Jaka jest motywacja ludzi, z którymi pracuję?
 • Jak nie demotywować?
 • Czy można i jak skutecznie motywować?
 • Jaki system motywacyjny (pozafinansowy) w firmie może być motywujący?
 • Jaki jest 'profil motywacyjny' naszego Zespołu?
 • Jaki jest nasz 'duet' motywacyjny wg RMP (dla par)?
 • Jakich profili motywacyjny szukamy u kandydatów w procesach rekrutacyjnych na różne stanowiska?

Reiss Motivation Profile (RMP) Profil Indywidualny i Grupowy


Na jakie pytania pomaga odpowiedzieć?

 • Jak sprawić, by ludziom chciało się chcieć?
 • Jaka jest różnica między motywacją a motywowaniem?
 • Gdzie są źródła mojej motywacji?
 • Jaka jest motywacja ludzi, z którymi pracuję?
 • Jak nie demotywować?
 • Czy można i jak skutecznie motywować?
 • Jaki system motywacyjny (pozafinansowy) w firmie może być motywujący?
 • Jaki jest 'profil motywacyjny' naszego Zespołu?
 • Jaki jest nasz 'duet' motywacyjny wg RMP (dla par)?
 • Jakich profili motywacyjny szukamy u kandydatów w procesach rekrutacyjnych na różne stanowiska?

Insights Discovery™ Profil Indywidualny i Mapa Zespołu


Na jakie pytania pomaga odpowiedzieć?

 • Jaki mam preferowany styl funkcjonowania, działania, zachowań, komunikacji z innymi?
 • Jak podejmuję decyzje?
 • Jakie mam mocne i słabe strony? Co wnoszę do Zespołu?
 • Z jakimi osobami jest mi trudno się porozumieć? 
 • Jak mogę lepiej się z nimi komunikować i współpracować?
 • Jaki styl zarządzania mi służy? Jaki jest mój styl zarządzania?
 • Jak mogę zwiększać skuteczność w sprzedaży?
 • Jak mogę efektywnie się rozwijać?
 • Jakie pytania rekrutacyjne mogą sprawić mi trudność i z jakich powodów?
 • Jakie są silne strony naszego Zespołu?
 • Jakie są potencjalne zagrożenia i jak możemy im przeciwdziałać?
Więcej

Insights Discovery™ Profil Indywidualny i Mapa Zespołu


Na jakie pytania pomaga odpowiedzieć?

 • Jaki mam preferowany styl funkcjonowania, działania, zachowań, komunikacji z innymi?
 • Jak podejmuję decyzje?
 • Jakie mam mocne i słabe strony? Co wnoszę do Zespołu?
 • Z jakimi osobami jest mi trudno się porozumieć? 
 • Jak mogę lepiej się z nimi komunikować i współpracować?
 • Jaki styl zarządzania mi służy? Jaki jest mój styl zarządzania?
 • Jak mogę zwiększać skuteczność w sprzedaży?
 • Jak mogę efektywnie się rozwijać?
 • Jakie pytania rekrutacyjne mogą sprawić mi trudność i z jakich powodów?
 • Jakie są silne strony naszego Zespołu?
 • Jakie są potencjalne zagrożenia i jak możemy im przeciwdziałać?

FRIS® Raport Indywidualny i Grupowy


Na jakie pytania pomaga odpowiedzieć?

 • Jaki jest mój preferowany styl myślenia i działania?
 • Jakie są najsilniejsze strony mojego umysłu?
 • W jakich sytuacjach i rolach, zadaniach jestem najbardziej skuteczna/y?
 • Jak porozumiewam się z osobami o innym stylu myślenia?
 • Jak rozpoznawać style myślenia innych?
 • Jak lepiej się komunikować i współpracować?
 • Jak efektywniej wdrażać?
 • Jakie są moje preferowane obszary aktywności i satysfakcji zawodowej?
 • Jaki jest aktualny potencjał Zespołu?
 • Jak członkowie Zespołu definiują cele i jakich rezultatów oczekują?
 • Jak zdobywają i interpretują informacje?
 • Jak dokonują wyboru i podejmują decyzje?
 • Czy mają tendencję do włączania innych we własne działania?
 • Czy i jak określają i wyrażają swoje stanowisko?
 • Jak działają w obliczu problemów?
Więcej

FRIS® Raport Indywidualny i Grupowy


Na jakie pytania pomaga odpowiedzieć?

 • Jaki jest mój preferowany styl myślenia i działania?
 • Jakie są najsilniejsze strony mojego umysłu?
 • W jakich sytuacjach i rolach, zadaniach jestem najbardziej skuteczna/y?
 • Jak porozumiewam się z osobami o innym stylu myślenia?
 • Jak rozpoznawać style myślenia innych?
 • Jak lepiej się komunikować i współpracować?
 • Jak efektywniej wdrażać?
 • Jakie są moje preferowane obszary aktywności i satysfakcji zawodowej?
 • Jaki jest aktualny potencjał Zespołu?
 • Jak członkowie Zespołu definiują cele i jakich rezultatów oczekują?
 • Jak zdobywają i interpretują informacje?
 • Jak dokonują wyboru i podejmują decyzje?
 • Czy mają tendencję do włączania innych we własne działania?
 • Czy i jak określają i wyrażają swoje stanowisko?
 • Jak działają w obliczu problemów?
Więcej

Delight Index™ Klimat w firmie Narzędzie Rozwoju Organizacyjnego


Na jakie pytania pomaga odpowiedzieć?

 • Czy firma stwarza teraz WARUNKI, aby Pracownicy rozwijali powyższe kompetencje?
 • Czy firma wie, CZEGO POTRZEBUJĄ AKTUALNIE Pracownicy, aby efektywnie uruchomić te ZASOBY kompetencyjne?
 • Jakich, innych zasobów POTRZEBUJĄ Pracownicy najbardziej?
 • Jakie są UMIEJĘTNOŚCI,które szczególnie potrzebują teraz ludzie rozwijać?
 • Jakich ZACHOWAŃ potrzebują teraz Pracownicy najbardziej od LIDERÓW?
 • Jaki jest AKTUALNY KLIMAT ORGANIZACYJNY? Czy wpływa on konstruktywnie czy nie? Co można ZMIENIĆ i jak?
 • Co może zwiększać aktualnie EFEKTYWNOŚĆ INDYWIDUALNĄ i ZESPOŁOWĄ?
 • Jak ludzie reagują na STRES?
 • Inne pytania (w zależności od aktualnych potrzeb Organizacji)
Więcej