POZIOM III
Zobacz szerszą
perspektywę


IDEA

Założeniem trzeciego poziomu LEADERSHIP NAVIGATOR® jest zdobycie ultrazaawansowanej wiedzy w zakresie przywództwa zarówno od strony samego lidera (mindfullnes oraz balans pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, dobrostanu, efektywności, mistrzostwa osobistego) oraz od strony czysto przywódczej (zarządzanie strategiczne, zarządzanie kryzysowe, długofalowa strategia, kreowanie wizji z wykorzystaniem postulatów kompetencji przyszłości). Level 3 stanowi precyzyjną odpowiedź na wyzwania trzej i czwartek dekady XXI wieku.

W obliczu gwałtownych transformacji, zmian, niestabilności oraz niepewności jutra najbardziej pożądanym modelem przywództwa jest przywództwo „sense-making”, a zatem przywództwo, którego celem jest nadawanie sensu, znaczenia. Miejsce formalnych ‘szefów’ zastępuje tutaj kultura oparta o wspólną wizję i wartości w połączeniu z mocnym akcentem samoorganizacji. Ponadto, drugim niezwykle ważnym aspektem nowoczesnego przywództwa jest aspekt wizjonerski, czyli umiejętność formułowania i realizowania śmiałych wizji, konsolidując wokół nich cały zespół.

Już dziś skorzystaj z autorskich szkoleń otwartych w ramach projektu LEADERSHIP NAVIGATOR®
31/08-01/09/23

Mindfullness dla liderów

Zobacz więcej


05-06/10/23

SENSE MAKING LEADERSHIP

Zobacz więcej

  Skorzystaj ze szkoleń zamkniętych z LSN®
  Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą!

  CELE III POZIOMU LSN

  Poziom trzeci dedykowany jest top liderom, top managementom, wyższej kadrze zarządzającej oraz wszystkim menedżerom, dla których ważne jest osiąganie mistrzostwa osobistego, bycie „na bieżąco” z międzynarodowymi trendami oraz potrzeba nieustającego rozwoju, zamiany starych, nieaktualnych nawyków, na nowatorskie podejście w zakresie szeroko rozumianego lidership’u. Ponadto, uczestnictwo w 3 Poziomie Akademii NAVIGATOR dostarczy Uczestnikom nowatorskiego mindset’u w zakresie spojrzenia na rolę lidera i kierunki, w jakich ewoluuje nowoczesne przywództwo.

  Podczas czterech, skoncentrowanych i nastawionych na praktykę Modułów Premium Uczestnicy dowiedzą się:

  • Jak zadbać o swój dobrostan w oparciu o najskuteczniejsze praktyki Mindfulness, zarządzania stresem, zapobiegania wypaleniu zawodowemu?
  • Na czym polega idea Big Picture Management, czyli wiodącego kierunki sense-making-lidership, które łączy w sobie postulaty tzw. szerszej perspektywy, zwinności oraz topowych kompetencji przyszłości jak "myślenie out-of-the-box" oraz crossowanie umiejętności?
  • Czym jest zaawansowana komunikacja menedżerska oraz jak w procesie komunikacji interpersonalnej wykorzystywać najskuteczniejsze praktyki z zakresu sztuki konwersacji?
  • Jak sprawować przywództwo w kryzysie, nie tylko w sposób reaktywny (wtedy, kiedy kryzys nastąpi), ale przede wszystkim proaktywnie (wyprzedzać momenty kryzysowe, przewidywać je)?

  POZNAJ 4 AUTORSKIE PROGRAMY SZKOLENIOWE   

  Mindfulness dla Liderów


  Nowoczesne i świadome przywództwo nie odnosi się jedynie do praktyk związanych z zarządzaniem zespołem, ale także dbałości o dobrostan kadry zarządzającej, szczególnie w takich obszarach jak zarządzanie swoją energią osobistą, zapanowanie nad negatywnymi emocjami i przekonaniami, optymalizacja napięcia i stresu czy profilaktyka w kierunku wypalenia zawodowego. Dopiero, gdy menedżer zadba o siebie, ma siłę i energię do tego, aby towarzyszyć w procesach rozwojowych swoim współpracownikom.

  ZOBACZ PROGRAM
   

  Sense-making leadership


  W obliczu gwałtownych transformacji, zmian, niestabilności oraz niepewności jutra najbardziej skutecznym modelem przywództwa jest przywództwo „sense-making”. Przywództwo, którego celem jest nadawanie sensu, znaczenia. Miejsce formalnych "szefów" zastępuje tutaj kultura oparta o wspólną wizję i wartości w połączeniu z mocnym akcentem samoorganizacji oraz pierwiastka wizjonerskiego.
   

  ZOBACZ PROGRAM
   

  Budowanie kultury organizacyjnej


  „Umiejętność komunikowania się, stała się w dzisiejszym świecie towarem, za który gotów jestem płacić więcej niż za jakikolwiek inny” – John D. Rockefeller.
   
  Sztuka konwersacji to wyższy wymiar prowadzenia rozmów, który tworzy sprzyjające środowisko dla różnorodności, gwarantuje poszanowanie odmiennych stanowisk i punktów widzenia, a ponadto sprzyja innowacyjności i kreowaniu nowej jakości w zakresie kultury organizacyjnej.

  ZOBACZ PROGRAM
   

  Zarządzanie kryzysowe dla Liderów


  Kryzys najczęściej kojarzy się z ryzykiem i niepewnością. I choć najczęściej kryzys zwiastuje zbliżające się niebezpieczeństwo, warto wspomnieć także o tym, że kryzys to potencjalnie ukryte możliwości. Unikalna umiejętność odnalezienia się w kryzysie, rezyliencja to „must have” w zakresie kompetencji współczesnego menedżera.
   
   

  ZOBACZ PROGRAM

  Chcesz wiedzieć więcej?
  Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!
   SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA DLA MMŚP


   Powiązane produkty