Krajowy Fundusz Szkoleniowy — dofinansowanie do szkoleń

Założenia Krajowego Funduszu Szkoleniowego


 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy to forma wsparcia finansowego, przeznaczona na potrzeby związane z kształceniem ustawicznym pracodawców i pracowników w celu uaktualnienia oraz uzupełnienia kwalifikacji zawodowych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy.
 • O dofinansowanie mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Nawet DUŻE firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie!
 • Klienci, dla których pozyskaliśmy dofinansowanie to: PORR Polska Infrastructure, Emitel, Erbud, Ambra, Grupa Ergis, Jawar, Spółdzielnia Mleczarska SOT, BOŚ Bank, Interhandler, Tytanium Rental (Grupa Kilotou), Harper HygienicsKuehne+Nagel, Orkla Care, Instytut Lotnictwa, Thea Polska, Prevoir, Cementownia Ożarów,Progress Eco, Soprema Polska,Ejko, DS. Smith Polska,Grand Hotel, Arhelan, Eko-Instal Chabowski, Loginex , Victoria S.A., PRL Transport i wiele innych

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2021 r.:


 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały
 2. ograniczyć swoją działalność;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 7. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
 8. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
 9. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Priorytety Rady Rynku Pracy (rezerwa KFS) w 2021 r.:


 1. wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;.
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;.
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;.
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;.
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;.
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych..

Wysokość dofinansowania

80% kosztów kształcenia w przypadku małych, średnich i dużych firm, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego Uczestnika
100% kosztów w przypadku microprzedsiębiorcy, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego Uczestnika

Szkolenia dla firm

Wiemy, jak ważna jest edukacja i nieustanne poszerzanie kompetencji zawodowych. W szybko rozwijającym się świecie pełnym dynamicznych zmian, jedną z najbardziej znaczących kwestii dotyczących prowadzenia firmy jest zapewnienie odpowiednich szkoleń dla pracowników. Dzięki temu funkcjonowanie firmy staje się skuteczniejsze, a uczestnicy audytu wzbogaceni są o dodatkową świadomość własnych umiejętności, co wpływa na podejmowanie przez nich coraz to nowszych wyzwań. Naszym zadaniem jest pomoc w otrzymaniu dofinansowania na szkolenia dla przedsiębiorstwa klienta.

O dodatkowe środki mogą ubiegać się zarówno małe, jak i duże firmy. Potrafimy znaleźć najkorzystniejsze źródło zapewniające finansowanie szkoleń dla pracowników oraz opracować plan pozyskania funduszy. Pomagamy w przygotowywaniu wniosków, a także kompletujemy dokumentację potrzebną, żeby otrzymać dofinansowanie do szkoleń. Wciąż poszukujemy nowych rozwiązań, które jak najlepiej sprostają zapotrzebowaniom naszych klientów.
Mamy świadomość, że dofinansowanie szkolenia pracownika może korzystnie odmienić sposób funkcjonowania całej firmy na konkurencyjnym branżowym rynku.

Wspieramy Klientów w procesie

 
 

Klienci, którym pomogliśmy uzyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego