Krajowy Fundusz Szkoleniowy — dofinansowanie do szkoleń

Założenia Krajowego Funduszu Szkoleniowego


  • Krajowy Fundusz Szkoleniowy to forma wsparcia finansowego, przeznaczona na potrzeby związane z kształceniem ustawicznym pracodawców i pracowników w celu uaktualnienia oraz uzupełnienia kwalifikacji zawodowych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy.
  • O dofinansowanie mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  • Nawet DUŻE firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie!
  • Klienci dla których pozyskaliśmy dofinansowanie to: PORR Polska Infrastructure, Emitel, Erbud, Ambra, Grupa Ergis, Jawar, Spółdzielnia Mleczarska SOT, BOŚ Bank, Interhandler, Tytanium Rental (Grupa Kilotou), Harper Hygienics i inni

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego:


  1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
  2. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Szkolenia dla firm

Wiemy, jak ważna jest edukacja i nieustanne poszerzanie kompetencji zawodowych. W szybko rozwijającym się świecie pełnym dynamicznych zmian, jedną z najbardziej znaczących kwestii dotyczących prowadzenia firmy jest zapewnienie odpowiednich szkoleń dla pracowników. Dzięki temu funkcjonowanie firmy staje się skuteczniejsze, a uczestnicy audytu wzbogaceni są o dodatkową świadomość własnych umiejętności, co wpływa na podejmowanie przez nich coraz to nowszych wyzwań. Naszym zadaniem jest pomoc w otrzymaniu dofinansowania na szkolenia dla przedsiębiorstwa klienta.

O dodatkowe środki mogą ubiegać się zarówno małe, jak i duże firmy. Potrafimy znaleźć najkorzystniejsze źródło zapewniające finansowanie szkoleń dla pracowników oraz opracować plan pozyskania funduszy. Pomagamy w przygotowywaniu wniosków, a także kompletujemy dokumentację potrzebną, żeby otrzymać dofinansowanie do szkoleń. Wciąż poszukujemy nowych rozwiązań, które jak najlepiej sprostają zapotrzebowaniom naszych klientów. Mamy świadomość, że dofinansowanie szkolenia pracownika może korzystnie odmienić sposób funkcjonowania całej firmy na konkurencyjnym branżowym rynku.

Wysokość dofinansowania

80% kosztów kształcenia w przypadku małych, średnich i dużych firm, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego Uczestnika
100% kosztów w przypadku microprzedsiębiorcy, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego Uczestnika

Wspieramy Klientów w procesie

 
 
Wielkość czcionki
Tryb kontrastowy