Szkolenia twarde - E-learning

CERTES

E-learningInternetowa platforma integrująca procesy szkoleń e-learningowych w organizacji. Obecnie dostosowana do specyfiki branży ubezpieczeniowej – umożliwia realizację procesów badania potrzeb szkoleniowych, wdrożenia specjalistycznej wiedzy, testów i weryfikacji tej wiedzy, a także zarządzanie certyfikatami. W bibliotece cyfrowych szkoleń Certes znajduje się również wiele pozycji uniwersalnych jak np. Teambulding, Inteligencja Emocjonalna, Efektywne Przywództwo czy Rozwiązywanie Konfliktów – gotowych do wdrożenia niezależnie od branży, w której funkcjonuje przedsiębiorstwo.

Inteligencja Emocjonalna

Funkcjonowanie człowieka we współczesnym świecie wymaga kooperacji emocji i rozumu, a koncentracja na jednym elemencie nigdy nie daje zadowalających rezultatów. Logika bez emocji to teoretyczne rozważania, planowanie, argumentowanie i kontrowanie bez osobistej więzi i motywacji, natomiast emocje bez logiki to z kolei nieskoordynowane działania i brak samokontroli.

Celem kursu jest ukazanie uczestnikowi inteligencja emocjonalnej jako sztuki łączenia atrybutów zdrowego, racjonalnego myślenia ze spontaniczną lecz zrównoważoną ekspresją uczuć. Kurs pomoże uczestnikowi wykształcić umiejętność rozumienia swoich emocji oraz mądrego ich regulowania w relacji ze sobą, drugim człowiekiem oraz grupą w miejscu pracy

Zakres merytoryczny
Efektywne Przywództwo

Przywództwo jest dobrze znanym elementem, funkcjonującym jako fundament działania większości firm. Efektywne Przywództwo to kompleksowy program przygotowujący do profesjonalnego prowadzenia grup w celu efektywnego funkcjonowania organizacji.

Celem kursu jest zapoznanie uczestników szkolenia z technikami i procesem kreowania Przywódcy oraz różnymi stylami działania lidera. Ponadto uczestnik będzie kształcił własne umiejętności składowe takie jak efektywnie zarządzanie ludźmi, motywowanie, wyznaczanie celów i egzekwowanie wyników.

Korzyści dla uczestników Korzyści dla organizacji Zakres merytoryczny
Teambuilding - budowanie efektywnych zespołów

Gdy mistrzostwach świata w piłce nożnej w 2014 r. składający się ze światowych wybitnych zawodników na każdej obsadzonej pozycji zespół Argentyny przegrał z dobrze zgraną drużyną Niemiec, coraz więcej managerów zaczęło się zastanawiać nad konstrukcją własnego zespołu, z którym pracuje na co dzień.

Celem kursu jest wykształcenie umiejętności świadomego budowania zespołów, które będą korzystać z efektu synergii, dając dużo większe efekty, niż suma działań poszczególnych jednostek. By uzyskać efekt synergii potrzebne są konkretne kompetencje, strategie budujące kooperacje i synchronizację działań.

Zakres merytoryczny
Twórcze rozwiązywanie problemów i konfliktów

Na co dzień współpracujemy z wieloma osobami, każdy ma inną osobowość, potrzeby, oczekiwania, wzorce postępowania i funkcjonowania. Zewnętrzne środowisko biznesowe jest już wystarczająco mocno skomplikowane, aby dodawać do tego tworzenie dodatkowych barier komunikacyjnych wewnątrz organizacji. A większość konfliktów i nierozwiązanych problemów tworzy się z powodu niewiedzy.

Celem kursu jest diagnoza i wykształcenie metod eliminacji najczęstszych zakłóceń komunikacyjnych i konfliktów w zespole. Uczestnik zostanie uświadomiony popełnianych błędów atrybucyjnych, jako podstawy, do wzięcia odpowiedzialności za efektywność komunikacyjną oraz wypracowanie skutecznych narzędzi i metod służących radzenia sobie z problemami oraz konfliktami.

Korzyści dla uczestników Korzyści dla organizacji Zakres merytoryczny
Sztuka Prezentacji i Wystąpień Publicznych

Celem e-szkolenia i całego szerszego procesu rozwoju kompetencji jest wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności pozwalające na właściwe wykorzystanie technik autoprezentacji w kontaktach bezpośrednich oraz przygotowanie do wystąpień podczas konferencji, zebrań, prezentacji danych w środowisku pracy, prezentacji ofert kontrahentom, partnerom biznesowym oraz wystąpień przed rozmaitymi audytoriami (klientami, współpracownikami, ekspertami etc.)

Kurs umożliwia poznanie zasad sztuki autoprezentacji, reguł komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, technik argumentowania i przekładania oferty na język korzyści, radzenia sobie z oporem i emocjami, doborem narzędzi wspomagających (Powerpoint itp.), dzięki czemu uczestnicy będą w stanie przeprowadzić profesjonalną prezentację oraz świadomie kreować wizerunek własny i reprezentowanej firmy.

Zakres merytoryczny

Szkolenia

E-learningowe


CERTES

Learning CreatorSystem służący do tworzenia szkoleń on-line w formie e-learning oraz blended learning. Platforma integrująca procesy zarówno zarządzania produkcją jak i realizacją e-szkoleń. Umożliwia również streaming wideo oraz zarządzanie mediami w formacie wideo. Partnerzy biznesowi otrzymują dostęp do szerokiej biblioteki zasobów do samodzielnej produkcji, która z wykorzystaniem narzędzi platformy Digital Learning Creator umożliwia szybkie i łatwe opracowanie własnego e-learingu/blended learningu na potrzeby organizacji.

CERTES

AC/DCInternetowa platforma B2B to innowacyjne narzędzie wspierające organizację i jej pracowników w procesach:

  • diagnozy potrzeb rozwojowych np. ankiety potrzeb szkoleniowych, testów wiedzy, diagnozy potrzeb organizacji
  • badania kompetencji i pomiar efektywności działań rozwojowych np. kwestionariuszy wskaźników zmian zachowań, testów wiedzy i umiejętności
  • follow-up – wsparcie efektywności działań np. zadania wdrożeniowe, Indywidualne Plany Działań
Wielkość czcionki
Tryb kontrastowy