DOFINANSOWANIA


Projekt pt. "Pomorscy Partnerzy e-Rozwoju"
 
Tytuł projektu:

Projekt Pomorscy Partnerzy e-Rozwoju numerze: POWR.02.18.00-00-0033/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjneCel

Celem projektu zaproponowanego przez wnioskodawcę Certes Sp. z o.o. i 15 Partnerów Gminę Czarna Woda, Gminę Trąbki Wielkie, Gminę Pruszcz Gdański, Gminę Pszczółki, Gminę Przodkowo, Gminę Karsin, Gminę Lipusz, Gminę Liniewo, Gminę Nowa Karczma, Gminę Kaliska, Gminę Cedry Wielkie, Gminę Dziemiany, Gminę Kolbudy, Gminę Przywidz, Gminę Kościerzyna jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w 15 partnerskich JST oraz monit procesu ich świadczenia przez wdrażanie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzaniu nieruchomościami w okresie 01.09.1628.02.18.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia odpowiednich celów POWER poprzez:

 • wdrożenie systemu umożliwiającego elektronizację procesu obsługi podatkowej oraz zautomatyzowanie rozliczeń i poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy
 • podniesienie kompetencji kadr JST (300os210K, 30M) przez szkolenia z obszarów
  a)podatków i opłat lokalnych (w zakresie m.in. obsługi podatkowej, stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, orzecznictwa w procesie świadczenia e-usług w obszarach podatków, opłat lokalnych)
  b)zarządzania nieruchomościami (w zakresie orzecznictwa) wdrożenie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznacz pod inwestycje w postaci platformy online
 • elektronizację procesu świadczenia usług przez nowe e-usługi w obszarach podatków i nieruchomości dla ww.15 JST


Postępowanie:

Certes Sp. z o.o. ogłasza wyniki postępowania numer: 1/007/2017_0033 o udzielenie zamówienia w ramach projektu pt. „Pomorscy Partnerzy e-Rozwoju” o numerze: POWR.02.18.00-00-0033/16 ogłoszonego dnia 14.08.2017 r. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W wyniku analizy ofert najwyższą ilość punktów za każdą z sześciu części zamówienia uzyskała firma Embedos Sp. z o.oZadania:

 • Określenie ścieżki aktywizacji zawodowej
 • Wsparcie szkoleniowe – rozwój kompetencji/kwalifikacji zawodowych
 • Pośrednictwo pracy
 • Rozwój doświadczenia zawodowego - staże
 • Dotacje na założenie działalności gospodarczej

Efekty projektu:

 • zdobycie pracy, a przez to zapewnienie dochodu i poprawa sytuacji materialnej – 94% (głównie mężczyźni) stabilność zatrudnienia - 88%
 • podjęcie aktywności innej niż opieka nad dziećmi/OZ-36% (głównie kobiety)
 • dążenie do większej samodzielności - 30% (głównie kobiety i osoby niepełnosprawne)
 • godzenie życia zawodowego i rodzinnego - 26% (głównie kobiety)

Aktualności

TRWA REKRUTACJA NA SZKOLENIA ZAWODOWE ORAZ STAŻE

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu:

pod numerem: 52 357 62 15

mailowo: persona.ino@wp.pl

lub osobiście w biurze projektu przy ul. Dubienka 2 w Inowrocławiu.


Zakończone wydarzenia

31.05.2021 r. - Zakończyliśmy rekrutację do udziału w ścieżce wsparcia w zakresie własnej działalności gospodarczej.