parallax background

Dobry Start 2.0 – nowy projekt
w woj. świętokrzyskim

Nowa siedziba CERTES
4 grudnia, 2019
Ankiety – nabór wniosków
29 stycznia, 2020

Z dumą informujemy, że 23.01.2020 w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Świętokrzyskiego podpisaliśmy umowę na realizację projektu Dobry Start 2.0 w partnerstwie z:: 

  • Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju
  • Zespołem Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju
  • Zespołem Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku-Zdroju

Umowę na realizację projektu uroczycie podpisali Marszałek Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik.

fot. www.swietokrzyskie.pro

Prawie dwa i pół tysiąca osób skorzysta z kolejnych dziesięciu projektów unijnych, które uzyskały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego. Projekty dotyczą trzech ważnych obszarów – edukacji w świętokrzyskich szkołach branżowych i technikach, ochrony zdrowia pracowników, a także opieki medycznej dla osób ciężko i przewlekle chorych.

www.swietokrzyskie.pro

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w ZSTO, ZSTI, ZSP1 w Busku-Zdroju poprzez rozwój kwalifikacji zawodowych i kompetencji kluczowych 330 uczniów i uczennic oraz doskonalenie umiejętności 23 nauczycieli zawodu i doposażenie pracowni we wszystkich szkołach.

www.swietokrzyskie.pro