Insights Discovery® – Narzędzie do opisu indywidualnego stylu funkcjonowania człowieka
Insights Discovery® – Narzędzie do opisu indywidualnego stylu funkcjonowania człowieka
25 czerwca, 2020
CERTES oficjalnym sygnatariuszem Partnerstwa na Rzecz Dostępności realizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Zostaliśmy sygnatariuszem Partnerstwa na Rzecz Dostępności
29 czerwca, 2020