Baza Usług Rozwojowych

Oferta współpracy w zakresie pozyskania dofinansowania na szkolenia
i doradztwo w ramach Bazy Usług Rozwojowych


Założenia

 • Dystrybucja środków za pośrednictwem Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF) w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.
 • Finansowaniem usług rozwojowych zajmują się wskazani przez IZ RPO operatorzy, którzy są odpowiedzialni za przyznanie dofinansowania przedsiębiorcom i jego rozliczenie.
 • System dystrybucji środków jest indywidualny dla każdego z województw: bony lub refundacja kosztów usługi rozwojowej.
 • Dofinansowaniem są objęte wszystkie województwa z wyjątkiem mazowieckiego i pomorskiego.
 • Odbiorcami mogą być właściciele i pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Na co można

uzyskać dofinansowanie?

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa

 • Poziom dofinansowania jednej usługi nie przekracza co do zasady 50% kosztów.
 • Przy spełnieniu dodatkowych warunków przedsiębiorca może maksymalnie uzyskać dofinansowanie do 80% wartości usługi.

Firma Certes pozyskała dofinansowania na ponad
100 mln zł!


Przygotowanie projektu szkoleniowego, pozyskanie dofinansowania, a następnie rozliczenie dotacji wymaga dużego doświadczenia oraz nakładu pracy. Dlatego też oferujemy naszym klientom kompleksową usługę obejmującą zarówno opracowanie koncepcji projektu, przygotowanie dokumentacji oraz rozliczenie projektu i prowadzenie sprawozdawczości do Instytucji Finansującej.

W ramach współpracy z naszą firmą oferujemy następujący katalog działań:


1. Przygotowanie projektu szkoleniowego obejmuje następujące prace
 • Opracowanie strategii rozwoju firmy, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów objętych szkoleniami.
 • Opracowanie strategii rozwoju personalnego, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów objętych szkoleniami wraz z analizą potrzeb szkoleniowych.
 • Opracowanie analizy potrzeb szkoleniowych i doradczych.
 • Opracowanie programu szkoleniowego: zakres merytoryczny, opis poszczególnych modułów, dobór trenerów i konsultantów.
 • Przygotowanie wniosku, budżetu i harmonogramu, zebranie niezbędnych załączników, pomoc w przygotowaniu umowy o dofinansowanie.
 • Przygotowanie umowy szkoleniowej wraz z listą uczestników.
2.Realizacja projektu szkoleniowego zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie obejmuje następujące prace:
 • Realizacja programu szkoleń i prac doradczych przez dedykowaną grupę trenerów i konsultantów.
 • Bieżące zarządzanie projektem, zgodnie z wymaganymi procedurami.
 • Opracowanie i realizacja szczegółowego harmonogramu realizacji szkoleń.
 • Zarządzanie logistyką projektu: współpraca z ośrodkami szkoleniowymi i firmami transportowymi.
 • Obsługa księgowa projektu, realizowanie bieżących płatności.
 • Wykonywanie zadań związanych ze sprawozdawczością i bieżącym raportowaniem.
 • Bieżący monitoring osiągania założonych rezultatów projektu.
 • Obsługa sekretarsko – administracyjna projektu.

Przykładowe zrealizowane i trwające projekty:


 • Polimex-Mostostal S.A."Nowoczesne standardy zarządzania atutem Polimex – Mostostal S.A."– projekt o wartości 3,5 mln zł (jako podwykonawca)
 • Grupa KRJ Sp. z o.o. "Zielona Ochrona Biznesu"- projekt o wartości 3 mln zł
 • CJ International Raben Group Sp. z o.o. – projekt o wartości 2,6 mln zł
 • Prosper S.A. "Rozwój kadry szansą rozwoju Prosper S.A."– projekt o wartości 1,5 mln zł
 • Waspol S.A. "Rozwój kadry szansą rozwoju Waspol S.A."– projekt o wartości 1,7 mln zł
 • Dr Zdrowie S.A. "Wykwalifikowane kadry szansą rozwoju Dr zdrowie S.A."- projekt o wartości 1,5 mln zł
 • Kolporter Sp. z o.o "Partnerzy dla rozwoju" - projekt o wartości 3,1 mln zł
 • Projekt otwarty "Potrafię udzielać pierwszej pomocy" - projekt o wartości 1,5 mln zł
 • Tytanium Rental Sp z o.o. „Tytani ZZL” - projekt o wartości 1,2 mln zł
 • Sealed Air Polska Sp z o.o. "Przez szkolenia do sukcesu" - projekt o wartości 1,8 mln zł
 • Dr Zdrowie S.A. „Aptekarska Szkoła Zarządzania Zasobami Ludzkimi” - projekt o wartości 1,12 mln zł
 • Genexo, "Akademia Genexo" - projekt o wartości 3,5 mln zł
 • Certes Sp. z o.o. "Wdrożenie rozwiązań CSR w firmie Certes" projekt o wartości 100 tys zł

Firma Certes Sp. z o.o. jest ubezpieczona od OC, na kwotę 1 mln zł.