BEZPŁATNE WEBINARY

Symbol Out of the box STYCZEŃ 2022


Dzielenie się wiedzą to nasz obowiązek, dlatego stworzyliśmy miejsce, w którym nasi Klienci mogą poznać aktualne trendy rozwojowe, porozmawiać z ekspertami CERTES oraz wziąć udział w bezpłatnych webinarach. Naszym celem jest inspirowanie do ciągłego doskonalenia oraz poszerzania horyzontów. Postanowiliśmy organizować cykliczne, bezpłatne wydarzenia, realizowane online.

DIGITAL TRANSFORMATION
Kompetencje cyfrowe w pierwszej kolejności kojarzone są zazwyczaj z twardymi umiejętnościami, jak korzystanie z Internetu (np. podążanie za ewoluującymi technologiami cyfrowymi)) oraz umiejętnością korzystania ze specjalistycznego oprogramowania. I choć w wielu kręgach nadal te dwa w/w aspekty są wiodące, to w szerszym rozumieniu tego podejścia kluczowe jest także środowisko pozyskiwania i nabywania tych umiejętności.

Symbol Out of the box AKTUALNE WEBINARY

Symbol Out of the box ZAPISZ SIĘ
  RÓŻNORODNOŚĆ POKOLENIOWA A WYZWANIA PRACY ZDALNEJ

  W zeszłym roku zostaliśmy postawieni w bardzo trudnej sytuacji. Pandemia światowa nas zaskoczyła i pojawiło się wiele nowych wyzwań oraz trudności. Pracodawcy musieli zmierzyć się z nową formą prowadzenia swojego przedsiębiorstwa, a pracownicy w wielu przypadkach musieli myśleć o swojej najbliższej przyszłości i bezpieczeństwie finansowym.

  MENEDŻER SPOŁECZNIE INTELIGENTNY

  O tym, jak ważnym jest, aby zarządzając zespołem coraz lepiej rozumieć zachowania własne i innych, nie trzeba chyba nikogo przekonywać.

  Ludzie inteligentni społecznie posługują się w swoim codziennym funkcjonowaniu mechanizmem, który można nazwać rezonansem emocjonalnym – stale kierują swoją uwagę na sygnały emocjonalne wysyłane przez innych ludzi (ale też i te wysyłane przez siebie samych), a wiedzę o stanach emocjonalnych wykorzystują z powodzeniem w podejmowaniu wszelkich decyzji oraz w stymulowaniu reakcji i pożądanych interakcji personalnych.

  EWOLUCJE W ZARZĄDZANIU

  Każde nieprzewidziane okoliczności niosą ze sobą zmiany, które mogą być ewolucyjne a niekoniecznie rewolucyjne. Wielość narzędzi, modeli oraz metod, którymi do tej pory posługiwaliśmy się w obszarze zarządzania musiały zostać poddane weryfikacji, a my zarządzający warto byśmy poddali głębokiej autorefleksji to, co działa i przyjrzeli się temu, co nie przynosi już zamierzonych efektów.

  Symbol Out of the box  ARCHIWUM WYDARZEŃ

  Powiązane produkty

  Lista firm uczestnicząca w naszych wydarzeniach:

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W V X Z