dr Maria
Sidoruk – Błach


Trener | Psycholog | Konsultant HR

Współpracowała m. in dla:


Combidata Poland, WYG International Polska, KUL, Uniwersytet SWPS, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, MOSiR Lublin, Igepa Polska, Vision Express, Wikana, Energa, Rohling Suus, ArchiDoc, Grupa Fachowiec, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, E-kancelaria, Grupa Elbest, Fosfan SA, Grupa PSB Mrówka, Grupa Loombard, Fabryka Domów z Drewna „Bartek” i wielu innych mikro, małych i średnich przedsiębiorców

Wiedza i kompetencje


 • Absolwentka Psychologii Społecznej i studiów doktoranckich Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, kursu psychoterapii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Szkoły Trenerów Biznesu w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie oraz wielu kursów z ZZL
 • W trakcie studiów z coachingu

Doświadczenie i osiągnięcia


Praktyczne doświadczenie zawodowe nabyła w firmach: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie, Perła – Browary Lubelskie, Wojewódzka Federacja sportu w Lublinie oraz w Urzędzie Miasta Lublin. Jest również nauczycielem akademickim SWPS (prowadzenie zajęć w Instytucie Psychologii Ekonomicznej) oraz w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie (prowadzenie zajęć na kierunku Psychologia i studiach podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi, praca na rzecz strategii i marketingu Uczelni). Doświadczenie trenerskie i konsultanckie zdobywała od 2012 roku jako doradca i trener w projektach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – zakres działań:

 • pisanie Planów Rozwoju dla firm obejmujących m.in.: charakterystykę potencjału i organizacji przedsiębiorcy, streszczenie menedżerskie, analizę strategiczną, analizę SWOT, charakterystykę docelowych segmentów klientów, potencjał rynku, opis branży i jej uwarunkowań, analizę interesariuszy, diagnozę społeczno – środowiskową firmy, zaplanowanie modelu biznesowego wdrażanych usług, planowanie i harmonogramowanie działań doradczo-rozwojowych, itp.
 • usługi doradcze w zakresie m.in.: opracowywania strategii i planów marketingowych, tworzenia kompleksowych systemów ocen i systemów wspierających zarządzanie zasobami ludzkimi, opracowywania strategii budowania wartości marki, projektowania ładu organizacyjnego, budowania narzędzi usprawniających zarządzanie firmą, opracowywania strategii wdrażania nowych usług, projektowania działań z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), itp.
 • usługi szkoleniowe w zakresie m. in.: obsługi klienta, technik sprzedaży, budowania relacji z klientami, systemów ocen pracowników, zarządzania projektami HR, komunikacji w biznesie, zarządzania zasobami ludzkimi, budowania zespołów, zarządzania przez cele, coachingu menadżerskiego, motywowania pracowników, zarządzania sobą w czasie, zarządzania wiekiem, samodzielnych badań rynku, budowania marki, marketingu, train the trainer.

Specjalizacja

Psycholog, Trener, konsultant HR.

Specjalizuje się w obszarach z zakresu:

 • Zasoby Ludzkie
 • HR
 • Kadry
 • Zarządzanie
 • Przywództwo
 • Organizacja
 • Marketing/PR
 • Sprzedaż/Obsługa klienta
Wielkość czcionki
Tryb kontrastowy