Trener | Coach | Konsultant

Krzysztof Kudeń

Szkolił, doradzał m.in. dla:

Polska Grupa Kapitałowa PGE, PKN Orlen, Lotos, PGNiG, Polimex-Mostostal, Dalkia (Veolia), Alfa Laval, Belfinger, Glass Solution (Grupa Saint Gabain), Ferrero, Assecco, Warbud, Lafarge Kruszywa-Beton Polska, Raben, PEKAES, Geodis, Wincanton, Procter & Gamble, Unilever, Novartis, Sandoz, Nivea, L’Oreal, NPB, Bank PeKaO S.A, Bank BPH, Bank Millennium, Millennium Leasing, PZU, Vienna Insurance Group (Capitol), AXA, ING, ALPLA, CHR Hansen, Polkomtel, Polsat Media, Horiba Medical, Solid Security, Remondis, Inżyniera Rzeszów, Buique Immobiliere Polska, Aditt, SeeLand, Controlling System, Ministerstwo Infrastruktury, PARP (Centrum Projektów Europejskich) i innych.

Wiedza i kompetencje

 • Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Ekonomii, Socjologii)
 • Ukończył Kurs Trenera Biznesu oraz Szkołę Trenera Biznesu zrealizowanego przez Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania „Matrik”, uzyskując certyfikat „Trenera Zarządzania”
 • Certyfikowany trener biznesu w oparciu o British Standards of Training
 • Ukończył kurs „Różnice Międzykulturowe w biznesie” organizowany przez SWPS w Warszawie
 • Akredytowany trener PARP, pracujący również dla Centrum Projektów Europejskich

Specjalizacja

 • Zarządzanie i przywództwo - rozwój kompetencji managerskich
 • Kompleksowe wsparcie organizacji sprzedażowych - strategia, rekrutacja, standardy, procedury, kompetencje, sprzedaż, negocjacje, obsługa klienta, KPI’s
 • Wdrażanie niezbędnych zmian w organizacjach
 • Opracowywanie i implementacja nowoczesnej kultury zarządzania
 • Multipokoleniowość, diversity
 • Standaryzacja pracy i budowanie współpracy wewnątrz organizacji

Doświadczenie i osiągnięcia

 • Niezależny ekspert, doradca, trener i coach
 • Praktyk biznesu - doświadczony, odpowiedzialny manager. Pragmatyk, który wobec siebie i innych stawia za cel osobisty rozwój, osiąganie celów i skuteczność
 • Praktyk biznesu w stopniu wieloletniego Dyrektora Sprzedaży, odpowiedzialny za budowanie oraz realizację strategii sprzedaży i dystrybucji oraz osiąganie celów biznesowych - tworzył nowoczesne, efektywne organizacje dostosowane do strategicznych celów i trudnych rynkowych uwarunkowań
 • Autor programu „Mistrzowska Robota” - rozwijającego kompetencje menedżerskie menedżerów operacyjnych w firmach produkcyjnych/technicznych
 • Zrealizował projekt szkoleniowy „Skuteczne rozwiązywanie konfliktów” finansowany przez UE w ramach programu „Kapitał Ludzki”
 • Zrealizował w Kijowie (Ukraina) dla Menedżerów Sprzedaży i handlowców z Ukrainy i Litwy z firmy CHR Hansen projekt rozwojowy (sprzedaż + negocjacje) - 96 godzin