Krzysztof Kudeń


Trener | Coach | Konsultant

Szkolił, doradzał m. in dla:


Polska Grupa Kapitałowa PGE, PKN Orlen, Lotos, PGNiG, Polimex-Mostostal, Dalkia (Veolia), Alfa Laval, Belfinger, Glass Solution (Grupa Saint Gabain), Ferrero, Assecco, Warbud, Lafarge Kruszywa-Beton Polska, Raben, PEKAES, Geodis, Wincanton, Procter & Gamble, Unilever, Novartis, Sandoz, Nivea, L’Oreal, NPB, Bank PeKaO S.A, Bank BPH, Bank Millennium, Millennium Leasing, PZU, Vienna Insurance Group (Capitol), AXA, ING, ALPLA, CHR Hansen, Polkomtel, Polsat Media, Horiba Medical, Solid Security, Remondis, Inżyniera Rzeszów, Buique Immobiliere Polska, Aditt, SeeLand, Controlling System, Ministerstwo Infrastruktury, PARP (Centrum Projektów Europejskich)

Wiedza i kompetencje


 • Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Ekonomii, Socjologii).
 • Ukończył Kurs Trenera Biznesu oraz Szkołę Trenera Biznesu zrealizowanego przez Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania „Matrik”, uzyskując certyfikat „Trenera Zarządzania”
 • Certyfikowany trener biznesu w oparciu o British Standards of Training
 • Ukończył kurs „Różnice Międzykulturowe w biznesie” organizowany przez SWPS w Warszawie.
 • Akredytowany trener PARP, pracujący również dla Centrum Projektów Europejskich.

Doświadczenie i osiągnięcia


 • Niezależny ekspert, doradca, trener i coach
 • Praktyk biznesu - doświadczony, odpowiedzialny manager. Pragmatyk, który wobec siebie i innych stawia za cel osobisty rozwój, osiąganie celów i skuteczność.
 • Swoje biznesowe doświadczenie zakończył na stanowisku Dyrektora Sprzedaży, odpowiadając przez szereg lat za budowanie oraz realizację strategii sprzedaży i dystrybucji oraz osiąganie celów biznesowych. Tworzył nowoczesne, efektywne organizacje dostosowane do strategicznych celów i trudnych rynkowych uwarunkowań.
 • W trakcie zajęć bardzo dużo czasu poświęca na część warsztatową (case studies) i praktyczne przykłady zaczerpnięte z doświadczeń w innych branżach, bardzo często pomocne w nowym, świeżym spojrzeniu na dany problem.
 • Kluczem do sukcesu jest wg niego również wysoka świadomość biznesowa pracowników na równych szczeblach w strukturze organizacyjnej firm oraz podejście do zagadnień, które oparte jest na szerokiej, kompleksowej ocenie w organizacjach 3 obszarów: kompetencji, projektów i procesów. Nade wszystko ceni u ludzi odpowiedzialność, zaangażowanie, skupienie na celach oraz relacje oparte na wysokiej zawodowej etyce oraz ludzkich wartościach.
 • Zrealizował w ramach projektu rozwojowego dla kardy menedżerskiej firmy produkcyjnej - autorski program „Mistrzowska Robota” (kompetencje menedżerskie menedżerów operacyjnych w firmach produkcyjnych/technicznych) - Dalkia Łódź (Veolia) – 1240 godzin
 • Zrealizował ten sam autorski programu „Mistrzowska Robota” (kompetencje menedżerskie menedżerów operacyjnych w firmach produkcyjnych/technicznych) w innych firmach produkcyjnych – (PKN Orlen, ALPLA, Cat Logistics, Geodis, Wincanton, Polimex-Mostostal, Bilfinger) ponad 1100 godzin
 • Zrealizował i wspierał firmę we wdrożeniu projektu „Nowa Kultura Menedżerska w firmie Dalkia Łódź” (Veolia) - 448 godzin
 • Samodzielnie zrealizował dla Polimex-Mostostal projekt szkoleniowy „Skuteczne rozwiązywanie konfliktów” finansowany przez UE w ramach programu „Kapitał Ludzki” – 160 godzin
 • Zrealizował w Kijowie (Ukraina) dla Menedżerów Sprzedaży i handlowców z Ukrainy i Litwy z firmy CHR Hansen projekt rozwojowy (sprzedaż + negocjacje) - 96 godzin

Specjalizacja

 • rozwój kompetencji managerskich, w tym 11 kompetencji menedżerskich decydujących o sukcesach zespołów,
 • wdrażanie niezbędnych zmian w organizacjach,
 • opracowywanie i implementacja nowoczesnej kultury zarządzania obejmującej potrzeby starszego i młodego pokolenia,
 • standaryzacja pracy i budowanie współpracy wewnątrz organizacji,
 • kompleksowo wspiera organizacje sprzedażowe (strategia, rekrutacja, standardy, procedury, kompetencje, sprzedaż, negocjacje, obsługa klienta, KPI’s)
Wielkość czcionki
Tryb kontrastowy