SYTUACYJNY TEST DECYZYJNY (STD)/ TEST KOMPETENCYJNY

Założenia wywiadu


 • Test mierzy a) czynniki wewnętrzne: osobowość, wartości, preferencje, b) czynniki zewnętrzne/ sytuacja w pracy: czynniki w pracy, indywidualne motywatory c) kompetencje d) zachowania
 • Test zawiera opis szeregu sytuacji osadzonych w kontekście organizacyjnym
 • Zadaniem osoby badanej jest ocena jakości decyzji w odniesieniu do tych sytuacji
 • Pytania stawiają osoby badane przed zadaniem, które wymaga pewnych kompetencji
 • Większość STD zakłada, że mierzona jest wiedza intuicyjna, która nie jest mierzona innymi testami psychologicznymi
 • STD buduje się zazwyczaj dla jakiegoś zawodu lub stanowiska, np. manager, sprzedawca, lekarz, pracownik produkcyjny


Korzyści z wywiadu:


 • Test kompetencji NIE są uniwersalne powinny być zawsze dostosowane do poziomu kompetencji posiadanego modelu Zleceniodawcy
 • Test będzie można stosować w procesach rekrutacji, w procesach diagnozy „potencjałów” menedżerskich i może być stosowany kilkakrotnie w odniesieniu do jednego pracownika w trakcie jego „życia” w firmie. Test mierzy obecny poziom zachowań, które w procesie rozwoju mogą się zmieniać
 • Zbudowanie testu pozwoli na dokładny pomiar kompetencji wskazanych pracowników w oparciu o te same standardy
 • Dzięki dopasowaniu testu do firmy zostaną zdiagnozowane mocne strony i luki rozwojowe oraz precyzyjnie narzędzia rozwojowe będą dopasowane do faktycznych potrzeb ich odbiorców
 • Test kompetencji jest postrzegany jako rzetelne i trafne narzędzie diagnostyczne. Jego zastosowanie wpłynie pozytywnie na wizerunek działu personalnego wśród pracowników również dlatego, że tego typu testy mają ścisłe odniesienie do pracy zawodowej.

Etapy działań

Dobre przygotowanie projektu wymaga realizacji kilku zadań:


 1. Przygotowanie wzoru komunikacji do pracowników​
 2. Badania jakościowe (wywiady i grupy fokusowe) oraz desk research służące poznaniu specyfiki sytuacji​
 3. Napisanie i korekta sytuacji do testu ​
 4. Badanie wzorcowe: Wykorzystanie Przedstawicieli Zamawiającego do oceny sytuacji testowych – opracowanie wstępnego wzorca​
 5. Opracowanie wiązek rozwojowych – w odniesieniu do każdego aspektu w każdej z ocenianych kompetencji w zależności od poziomu – wysoki, średni, niski zostanie opracowana rekomendacja rozwojowa​
 6. Dopasowanie platformy elektronicznej do przeprowadzenia badania – bez względu na formę badania (online czy papier-ołówek, konieczna jest platforma do generowania raportów)​
 7. Przeprowadzenie badania i jednoczesne badanie normalizacyjne ​
 8. Opracowanie klucza do analizy testu​
 9. Generowanie raportów z badań dla wszystkich uczestników wraz z rekomendacjami rozwojowymi​
 10. Udzielenie informacji zwrotnych wszystkim badanym​
 11. Przygotowanie prezentacji podsumowującej oraz raportu końcowego​
 12. Przygotowanie propozycji działań rozwojowych – jako opcja

Chcesz wiedzieć więcej?
Zapraszamy do kontaktu.

 
[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]