Szkolenia zarządzanie projektami  Szkolenia zarządzanie projektami


Design thinking

Cele szkolenia

Design thinking (human centered design) to metodologia rozwiązywania problemów metodami kreatywnymi. Jest to nowatorskie podejście do tworzenia innowacyjnych usług, produktów i rozwiązań, w oparciu o zrozumienie głębokich potrzeb klienta. To idealna metoda do budowania zaangażowanych zespołów i kreowania innowacji. Design thinking w centrum stawia użytkownika docelowego i uczy, jak rozwiązywać problemy, nie dla samego rozwiązania, ale w kontekście potrzeb użytkownika. Według Tima Browna, jednego z autorytetów nowoczesnego projektowania, design thinking to „dyscyplina, która korzysta ze zdrowego rozsądku i metod projektantów, aby zaspokoić potrzeby ludzi za pomocą tego, co jest technologicznie możliwe i co rozsądna strategia biznesowa może zmienić w wartość dla klienta, i szansę rynkową”. Dzięki niej można stworzyć innowacyjny produkt, usługę, poprawić proces obsługi klienta lub opracować nowatorskie rozwiązania w zakresie zatrudniania pracowników. Metodologia, która wcześniej charakterystyczna była dla zespołów projektanckich, znalazła zastosowanie w innych obszarach biznesu. Od prototypu m.in. myszki komputerowej, do design thinking wspierającej organizacje w dynamicznym rozwoju, działającej w obszarach: strategii, komunikacji, marketingu i HR.


Korzyści dla uczestnika

 • Szersza perspektywa w kreowaniu nowatorskich usług i rozwiązań, uwzględniająca potrzeby klientów
 • Zdobycie umiejętności wyciągania wniosków i weryfikacji założeń w kontekście zakładanego celu
 • Wzrost poszukiwania nowych rozwiązań i zaangażowania w wyzwania
 • Wzrost efektywności w rozwiązywaniu problemów
 • Tworzenie innowacyjnych rozwiązań

Korzyści dla organizacji

 • Tworzenie innowacyjnych produktów i usług
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników w kreowanie innowacyjnych rozwiązań
 • Przygotowanie liderów do prowadzenia projektów mierzących się z wyzwaniami dynamicznego biznesu, gdzie rozwiązania są nieoczywiste, a ich powodzenie w dużej mierze zależy od odbioru przez użytkownika końcowego
 • Wspiera tworzenie pozytywnego środowiska pracy, opartego na zaangażowaniu, współpracy, radości i satysfakcji

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie w metodologię Human Centered Design
 • Źródła metodologii
 • Zapoznanie z założeniami metodologii
 • Schemat design thinking
 • Czas, przestrzeń, ludzie – co warto wiedzieć, aby proces był efektywny
 • Kontekst zastosowania human centered design
 • Wprowadzenie do pracy nad wyzwaniem projektowym (wyzwanie zdefiniowane przed szkoleniem, wspólnie ze zleceniodawcą)
 1. Human Centered Design w praktyce
 • Przejście przez wszystkie etapy procesu i wypracowanie konkretnego rezultatu (prototypu)
 • Poznanie narzędzi wykorzystywanych w poszczególnych etapach myślenia projektowego, m.in.
  • Empatia: proces diagnozowania potrzeb użytkownika, mapa Empatii, wywiady, moodboard
  • Diagnoza potrzeb: drabina problemu
  • Generowanie pomysłów – poznanie narzędzi wzmacniania własnej kreatywności; techniki wyboru kryteriów i najlepszego rozwiązania: burza mózgów,
  • odwrócona burza mózgów, słownik, co ma piernik do wiatraka
  • Prototypowanie jako narzędzie do przewidywania efektu pracy
  • Sposoby tworzenia prototypów
  • Testowanie – udoskonalanie prototypu po testowaniu. Karta pomysłu

 1. Szczegółowe poznanie Design thinking w kontekście wykorzystywania metodologii w codziennej pracy
 • Proces
  • Etapy procesu Design thinking: Empatia, Diagnoza potrzeb, Generowanie pomysłów, Prototypowanie i Testowanie – na co musisz zwrócić uwagę w każdym etapie
  • Narzędziami wykorzystywane na każdym etapie procesu – zadania po stronie prowadzącego proces
  • Doświadczenie procesu – jak zapewnić warunki
  • Odpowiedzialność za rezultat
  • Kluczowe wyzwania na każdym etapie – jak sobie z nimi radzić
 • Przestrzeń
  • Sposoby tworzenia przestrzeni do kreatywnej pracy zespołów projektowych – poszukiwanie możliwości, a nie ograniczeń
  • Efektywne wykorzystywanie przestrzeni do pracy kreatywnej – uwaga na pułapki
 • Ludzie
  • W jaki sposób budować zespoły projektowe
  • W jaki sposób zadbać o różnorodność w zespołach projektowych
  • W jaki sposób wykorzystywać potencjał i różnorodności zespołów projektowych
 1. Posumowanie warsztatu
 • Wskazanie obszarów, w których uczestnicy widzą zastosowanie design thinking
 • Zaplanowanie 1 procesu
 • Dzielenie się dobrymi praktykami i cases

Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!

  Zgody i informacje

  Metodyka szkolenia

  Szkolenie oparte jest na pracy warsztatowej, 80% czasu to ćwiczenia praktyczne. Uczestnicy zmierzą się z wyzwaniem projektowym: realnym firmowym lub abstrakcyjnym (ustalonym ze zleceniodawcą przed szkoleniem), przejdą przez wszystkie etapy metodologii design thinking i na końcu wypracują konkretne rezultaty. Warsztat angażuje uczestników na każdym etapie, a praca przebiega w atmosferze kreatywności i dobrej zabawy. Każdy warsztat poprzedzony jest analizą potrzeb. Wskazana jest interdyscyplinarność zespołów (grup szkoleniowych): pracownicy różnych działów, na różnych stanowiskach, z różnych zespołów o różnorodnych specjalizacjach itp. Uczestnicy oprócz schematu DT poznają wiele technik kreatywnych analizy i rozwiazywania problemów, które pozwolą im kompleksowo definiować, analizować, znajdować i implementować nowe strategii i rozwiązania. Przećwiczą wychodzenie poza schemat myślenia szukając pomysłów i przejdą strukturę od empatyzowania potrzeb po testowanie prototypów.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300


  Powiązane produkty: