Sonar Sprzedażowa Gra Strategiczna

OPIS
GRY


  • Bazując na swoich doświadczeniach handlowych, wiedzy wyniesionej z różnych branż oraz wskazówkach naszych Klientów, stworzyliśmy nowy model sprzedaży SONaR – Sprzedaż Oparta Na Relacjach. Pracowali nad nim nasi najbardziej doświadczeni i kreatywni trenerzy. Metodologię SONaR oparliśmy na budowaniu emocjonalnych więzi z klientami, czyli na wzajemnym zaufaniu.
  • Lista konsultacyjnych modeli sprzedażowych jest bardzo długa. Jednak po przeszło trzech dekadach ich funkcjonowania w branży sprzedażowej niewiele się zmieniło. Uważamy że podstawowym powodem, dla których te modele się nie sprawdziły, jest to, że nie kładzie się w nich nacisku na słuchanie klienta. Dlatego w SONsRze wybraliśmy drogę do komunikacji z klientem opartą na konstrukcji: badaj-zrozum-dołącz, zamiast: pytaj-oceń-napraw
  • Tworząc SONaR zrozumieliśmy też, że opowieści nierozerwalnie są związane ze zmianami. W rezultacie studia nad opowieścią są również badaniami nad tym, jak i dlaczego ludzie dokonują zmian. A to ma już ścisły związek z procesem sprzedażowym. Na najbardziej podstawowym poziomie sprzedawanie wymaga, by ludzie – nasi klienci – zmieniali się, przezwyciężali strach przed nieznanym. Jako handlowcy powinniśmy więc rozumieć, jak dokonuje się zmiana, by być w stanie wpływać na klientów. Podczas warsztatów SONaR pokazujemy uczestnikom, jak wygląda schemat opowieści, który pozwoli im krok po kroku opowiadać i budować własne historie
  • Jednym z elementów modelu SONaR jest interaktywna gra handlowa „Strategiczna sprzedaż”, podczas której handlowcy pracują w 2-3 osobowych zespołach. Ich zadaniem jest zarządzać firmą handlową. Podczas gry uczestnicy muszą podejmować decyzje dotyczące funkcjonowania firmy (rozbudowa działu sprzedaży, cięcie kosztów, tworzenie stoków magazynowych itp.). W trakcie rozgrywki handlowcy muszą podejmować kreatywne działania i wprowadzać innowacje w prowadzonej przez siebie firmie, aby zwiększyć przewagę konkurencyjną. Dodatkowego smaczku grze nadaje fakt, że handlowcy rywalizują, ze swoimi koleżankami i kolegami, którzy prowadzą firmy konkurencyjne. Gra zaprojektowana jest na 2 dni szkoleniowe, ale można ją rozegrać w wariancie 1-dniowym.

CHARAKTERYSTYKA


  • Gra uczy współpracy w zespole, ustalania priorytetów w zmiennej rzeczywistości biznesowej, komunikowania i argumentowania w kontekście budowania relacji z klientem.
  • Podczas rozgrywki uczestnicy mogą nauczyć się definiowania potrzeb, oczekiwań i priorytetów poszczególnych klientów. Tworzenia ofert dla konkretnych klientów, w kontekście historii ich zamówień oraz preferencji. Decydowania o polityce cenowej firmy.
  • Uczestnicy mają możliwość ustalania cen sprzedaży dla konkretnych klientów w kontekście działań konkurencji (konkurencją są pozostałe firmy, które są prowadzone przez innych uczestników). Tworzenia zapasów magazynowych produktów w kontekście zmieniających się cen surowców / półproduktów.
  • Handlowcy ćwiczą umiejętności ustalania, których klientów firma chce pozyskać w pierwszej kolejności i zbudować trwałe relacje bazujące na zaufaniu i lojalności.Kontrolowania kosztów funkcjonowania firmy (koszty personalne, magazyn, flota itp.). Reagowania na tendencje rynku. Ustalania optymalnego nałożenia pracy (wizyt u klientów) na poszczególnych handlowców.
  • Gra ma charakter interaktywny. Podczas gry to uczestnicy w 90% swoimi decyzjami wpływają na efektywność prowadzonej działalności handlowej, a przy tym rywalizują, ze swoimi koleżankami i kolegami, którzy prowadzą firmy konkurencyjne.
  • Doskonalenie umiejętności komunikacji asertywnej wobec Klienta wewnętrznego