Manager i Zespół w pracy zdalnej


Efektywność działania.

Zapraszam do obejrzenia próbki szkoleń z zakresu "Manager i Zespól w pracy zdalnej"


Przyczyną nieosiągania większości celów głównych jest zajmowanie się w pierwszej kolejności sprawami drugorzędnymi." ~ John C. Maxwell

Szybkie przejście na nowe standardy pracy oraz przystosowanie się do innych warunków, stworzyły możliwości, ale także utrudnienia. Prędkość adaptowania się do nowego sposobu zarządzania zespołem jest obecnie kluczowa. Zadajemy sobie pytanie, jak kontynuacja zarządzania w trybie zdalnym, może funkcjonować w połączeniu z pracą stacjonarną. Ta mieszana formuła może być nowym kontraktem pracy i przestrzenią do realizacji celów, przy użyciu nowoczesnych rozwiązań technologicznych. W tym ujęciu pozostaje oczywiście samo sedno pracy managera, czyli zarządzanie zespołem, a w nim: zaufanie, realizacja celów, reagowanie w trudnych sytuacjach, stawianie wymagań oraz egzekwowanie efektów, motywowanie, poszukiwanie rozwiązań, dbałość o wyniki oraz o jakość współpracy i przede wszystkim komunikacji. Te i inne wyzwania stojące dzisiaj przed managerami pozwalają przyjrzeć się swojemu stylowi zarządczemu, by zadać sobie pytania o swoją efektywność w roli szefa oraz o otwartość na nowe rozwiązania, nie tylko technologiczne.

Program webinaru

  1. Zaufanie – co daje w zarządzaniu zespołem w formule zdalnej i jak duże ma znaczenie w codziennych relacjach szef-zespół
  • budowanie czy utrzymanie zaufania – efekt wspólnych doświadczeń czy wypracowany standard
  • jak dbać o jakość współpracy – czy ilość pracy świadczy o jej poziomie
  • relacje szef – zespół i zespół wewnętrznie – czy działa zdalnie cykl Deming’a
  • komunikacja zdalna – plusy i minusy
  • szczerość relacji – jak i co komunikować – informacja zwrotna
  • bezpieczeństwo czy opieka, rola szefa w relacji z zespołem
  2. Radzenie sobie z trudnościami – co może być dobrego w konflikcie
  • mierzenie się z trudnymi sytuacjami, czy jesteśmy gotowi mówić o trudnościach
  • emocje i argumenty – co wygrywa, co prowadzi do rozwiązania
  • koło Moore’a – trudna sytuacja pomiędzy ludźmi nie zawsze ma swoje źródło w samych osobach
  • ANEKS – sztuka zadawania pytań w trudnościach, inspiracja do szukania rozwiązań
  3. Zaangażowanie – działanie, efektywność, motywacja
  • realizacja zadań – kontraktowanie pracy
  • egzekwowanie i monitorowanie – kontraktowanie procesu pracy na celach
  • rytm pracy i planowanie – ostrzenie piły
  • energia w działaniu – automotywacja i motywowanie innych
  4. Odpowiedzialność – jak bardzo zależy ludziom na tym, co robią
  • biorę się i działam – ważne i pilne
  • wartości stojące za działaniem, co kieruje moja aktywnością
  • doprowadzanie spraw do końca
  • utrzymywanie napięcia – jak działać sprawnie i mieć satysfakcję z działania
  5. Dbałość o wyniki – jakość pracy na wynikach i jakość pracy zespołowej
  • wyznaczenie celów i realizacja – plan działania
  • celebracja sukcesów i analiza sukcesów
  • porażki i błędy nauką na przyszłość – kapitał wiedzy
  • jak zespół pracuje ze sobą i co szef robi, by współpraca zdalna miała sens


  Autorka: Izabela Salicka
  Trener | Coach | Mediator