Efektywność osobista

Mindfulness at work – trening uważności

Cele szkolenia

Zagadnienie uważności staje się coraz bardziej popularne i znajduje swoje zastosowanie w radzeniu sobie ze stresem, trudnymi sytuacjami, jest również ważnym elementem kompetencji zawodowych m.in. umiejętności przywódczych. Celem szkolenia „Mindfulness” jest rozwinięcie świadomości, lepsze zarządzanie swoimi emocjami oraz wzmocnienie odporności psychicznej w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami.


Korzyści dla uczestnika

 • Odkrycie nawyków, które mogą „nakręcać” nasze myślenie
 • Pokazanie jak osiąganie spokoju dzięki mindfulness może nas wspierać w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami i stresem
 • Przeniesienie praktyki do codziennego życia. Stworzenie realnego planu opartego o materiały (nagrania) i już wykonywane codzienne czynności

Korzyści dla organizacji

 • Wzbudzenie motywacji, zaangażowania i satysfakcji z pracy
 • Poprawa wizerunku organizacji
 • Zwiększenie efektywności i produktywności pracy

Program szkoleniaChcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Szkolenie ma na celu nauczenie praktycznych umiejętności, dlatego główny nacisk położony jest na wykonywanie ćwiczeń. Wśród nich można wymienić takie, które realizowane są indywidualnie, w parach i w kilkuosobowym zespole – do każdej umiejętności dopasowywany jest odpowiedni tryb prowadzenia ćwiczenia, aby świeżo nabytą wiedzę stosować w najlepszych do danej sytuacji warunkach. Na potrzeby treningu przygotowany są dodatkowo quizy, scenariusze spotkań do odegrania, filmy, nagrania audio i rekwizyty, a także analiza case studies.

  Samodzielne szukanie rozwiązań, bezpośrednie wykorzystanie informacji szkoleniowych i otwarta dyskusja dają pewność, że każdy Uczestnik zakończy trening nie tylko z teoretyczną wiedzą, ale i swobodą w jej praktycznym stosowaniu.  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300