parallax background

Raport – DOSTĘPNY SAMORZĄD

logo projektu Mazowiecki Akcelerator startu zawodowego plus nazwa szkolenia Digital Marketing Specialist
Akcelerator Startu Zawodowego
24 lipca, 2020
konferencja HR
HR OUT OF THE BOX – KONFERENCJA
4 września, 2020

Dostępny samorząd – badanie stanu wiedzy i wdrożonych rozwiązań dot. dostępności w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

20 września 2019 roku weszła w życie Ustawa z 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ustawa zobowiązuje m.in. Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) do poprawy dostępności dla obywateli w zakresie dostępności informacyjnej, architektonicznej i cyfrowej.

W związku z powyższym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Cyfryzacji podjęło szereg działań mających na celu wdrożenie ustawy.

Certes przeprowadził badanie wśród 439 JST, którego celem było określenie potrzeb JST w zakresie wsparcia we wdrażaniu ww ustawy.

Jak wykazało badanie 86,9% JST nie posiada w swoim zespole osoby zajmującej się tematem dostępności, 12% zatrudnia koordynatorów ds. dostępności, a 0,7% korzysta ze wsparcia ekspertów zewnętrznych.

Badanie pokazuje również, jak:

  • kształtuje się zatrudnienie w JST osób z orzeczeniem o  niepełnosprawności;
  • czy i jakie działania były podejmowane przez JST w zakresie wdrażania ustawy o dostępności;
  • czy JST podejmowało działania związane z przeglądem i dostosowaniem procedur dotyczących obsługi klientów  pod kątem dostępności;
  • jakie wsparcie zostało zaproponowane dla JST w zakresie dostosowania i wdrożenia procedur do obowiązków wynikających z ustawy;

Wnioski z przeprowadzonego badania wskazują na potrzebę wsparcia JST w zakresie wdrożenia ustawy w danej jednostce. Potrzeba ta wynika z tego, że:

  • temat dostępności w sektorze samorządowym najczęściej postrzegany jest przez pryzmat dostępnością architektonicznej. Zapewne w dużej mierze wiąże się to z prowadzonymi projektami inwestycyjnymi i regulacjami unijnymi, które w projektach architektonicznych oblikowały do uwzględniania tego aspektu funkcjonalnego.
  • Większość jednostek nie ma stworzonego profilu koordynatora ds. dostępności i nie posiada wiedzy generalnej – jakim celom posłuży powołanie takiej osoby oraz jakie zadania będzie pełnić.
  • Najmniej zaawansowane działania zidentyfikowano w obszarze przeglądu procedur pod kątem dostępności.
  • Najbardziej specjalistyczna i niezrozumiała merytorycznie dla organizacji jest dostępność cyfrowa – dlatego do zarządzania tym tematem oddelegowane będą osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i rozumienie projektów informatycznych.
  • W związku z powyższym utworzyła się reguła, w której w wielu instytucjach funkcję koordynatora dostępności będzie pełniła więcej niż jedna osoba (najczęściej osobno będą oddelegowane zadania związane z zapewnieniem dostępności cyfrowej).

Zobacz pełny raport z przeprowadzonych badań.