FRIS®


Narzędzie do opisu różnorodności sposobów myślenia i działania.

FRIS® wyjaśnia nasze reakcje na sytuacje nowe i nie tylko...


Ostatnie miesiące, związane z pandemią, pozwoliły doświadczyć wielu osobom całkowicie nowych sytuacji. Wielu menedżerów zaobserwowało niespotykane wcześniej, w takim nasileniu, reakcje ludzi, z którymi od dawna współpracują.
Gdzie tkwi przyczyna takich zachowań, nieoczekiwanych reakcji?
W nowych sytuacjach nasze doświadczenie nie podpowiada gotowych rozwiązań. Nie mamy przygotowanych, sprawdzonych wcześniej instrukcji postępowania, opracowanych procedur i schematów zachowań. To jest sytuacja, w której przetwarzamy w głowie zdarzenia i informacje, reagujemy na rzeczywistość i podejmujemy decyzje w najbardziej naturalny dla nas sposób. W psychologii poznawczej mówimy wówczas o stylu poznawczym lub stylu myślenia.
Dominująca perspektywa myślowa FRIS® pokazuje nam, jaki rodzaj informacji jest dla nas priorytetowy w zetknięciu z nową sytuacją, jakie mechanizmy myślowe najchętniej i najintensywniej wykorzystujemy.
Narzędzie diagnostyczno-rozwojowe FRIS® identyfikuje właśnie nasz styl myślenia, uwidaczniający się właśnie w sytuacjach nowych. Ponadto możemy sobie uświadomić wypracowany nasz styl działania, który obejmuje doświadczenia, zdobytą wiedzę, wyrobione nawyki oraz wpływ otoczenia itp.

Co w praktyce możemy z tą wiedzą zrobić?

Z perspektywy konsultanta rozwoju zawodowego i osobistego widzę, jak możemy usprawnić procesy rozwojowe osób, zarówno w procesach indywidualnych (np. coachingach, sesjach konsultacyjnych), jak i zespołowych (np. warsztatach szkoleniowych).
W momencie, gdy nazywamy talenty wynikające z naszego stylu myślenia i działania, z jednej strony możemy maksymalizować korzystanie z nich, z drugiej zaś możemy neutralizować możliwy, negatywny wpływ słabszych stron na naszą efektywność indywidualną i we współpracy z innymi. I tu warto powiedzieć o jeszcze jednej korzyści dla organizacji, jaką jest możliwość przygotowania zespołów na bardziej optymalne reagowanie w sytuacjach nowych. Zespoły silniejsze i bardziej odporne na zmienne warunki funkcjonowania, to zespoły świadome swoich kompetencji oraz ewentualnych luk kompetencyjnych w określonych sytuacjach. Korzyścią dla organizacji jest również możliwość budowania zespołów składających się z osób o różnorodnych predyspozycjach, a co za tym idzie – uzupełniających się.

FRIS® od kuchni.

Model FRIS® opiera się o 4 perspektywy poznawcze: FAKTY – RELACJE – IDEE – STRUKTURY (w skrócie FRIS®).
Po wypełnieniu Kwestionariusza FRIS® otrzymujemy Raport Indywidualny FRIS®. Pokazuje on, jakim informacjom nadajemy największy priorytet, szczególnie w nowych sytuacjach, jak myślimy i jak działamy. Informacja o Stylu Myślenia, który jest niezmienny i Stylu Działania, który może ulegać zmianie pod wpływem doświadczeń, mówi o tym, co jest dla nas najbardziej naturalne oraz jak te predyspozycje możemy najskuteczniej wykorzystać w praktyce.

4 kolory – co mówią o nas i zespołach?

Zielony – Perspektywa FAKTÓW - ZAWODNIK

Osoby z dominującą cechą FAKTÓW potrafią szybko ocenić otrzymane informacje pod względem przydatność w działaniu. W łatwy sposób łączą i analizują związki przyczynowo-skutkowe. Zawodnicy są doceniani za logikę, zorientowanie na cel, umiejętność podejmowania decyzji i nastawienie na efektywność.

Czerwony – Perspektywa RELACJI – PARTNER

Osoby z dominującą cechą RELACJI intuicyjne rozpoznają związki pomiędzy osobami, faktami i zdarzeniami. Informacje te są odbierane przez nie w sposób bardzo osobisty i subiektywny. Doceniamy Partnerów za empatię, okazywanie osobistego zaangażowania, dążenie do kompromisu, świadomość relacji społecznych.

Żółty– Perspektywa IDEI – WIZJONER

Osoby z dominującą cechą IDEI analizują kilka możliwych rozwiązań alternatywnych. Wychodzą poza schematy. Szybko wyłapują zależności pomiędzy faktami i proponują nowe podejście do rozwiązania. Osoby te są cenione za nieszablonowe myślenie, koncepcje i nowe rozwiązania oraz elastyczność w działaniu.

Niebieski – Perspektywa STRUKTUR – BADACZ

Osoby z dominującą cechą STRUKTUR są bardzo wnikliwe, analizują bardzo głęboko istotę zagadnienia. Celem tych osób jest uzyskanie kompletnego obrazu sytuacji, poznanie wszystkich faktów i kryteriów, mogących wpłynąć na ich ocenę. Badacze są cenieni za spostrzegawczość, a jednocześnie za wnikliwość, zrównoważony osąd, metodyczność i dbałość o szczegóły.

Styl Myślenie vs. Styl Działania


STYL MYŚLENIA – co oznacza?

Styl Myślenia objawia się w pierwszej, najbardziej naturalnej reakcji na informację lub sytuację. Określa sposób postrzegania i analizy informacji, a co za tym idzie sposób podejmowania decyzji.

  Czym się charakteryzuje Styl Myślenia? Jest on:
  • wyznaczony przez jedną perspektywę FRIS®,
  • opisuje sposób percepcji i pierwszą reakcję,
  • wyraża naturalne predyspozycje
  • jest niezmienny i trwały od urodzenia,
  • jest ani dobry ani zły.

  STYL DZIAŁANIA – co oznacza?

  Pokazuje sytuacje w jakich jesteśmy najskuteczniejsi.

  Czym się charakteryzuje Styl Działania?
  Istnieje 14 Stylów Działania, gdyż w każdym Stylu Działania FRIS® tworzy kompozycję składającą się z 1, 2 lub 3 aktywnych i widocznych w działaniu perspektyw.
  Styl Działania jest:
  • połączeniem kilku perspektyw FRIS®
  • opisuje sposób osiągania celów,
  • określa przyjmowaną postawę,
  • może ewoluować w czasie,
  • wskazuje strategię działania,

  Jakie są korzyści indywidualne i dla pracodawcy z poznania Stylów Myślenia i Działania?

  Korzyści osobiste i zawodowe:
  • możesz lepiej wykorzystać swoje naturalne predyspozycje,
  • możesz poznać działania, w których się sprawdzisz,
  • możesz być jeszcze lepszy w tym, w czym jesteś dobry,
  • możesz mieć lepsze wyniki i większą frajdę ze swojej pracy,
  • możesz zdobyć wskazówki jak skuteczniej się dogadywać,
  • możesz sprawdzić jak lepiej zespołowo rozwiązywać problemy

  Korzyści z FRIS® dla menedżerów, zespołów i organizacji.

  Certes może na podstawie raportów indywidualnych, przygotować Raport Zespołowy FRIS®, który pokazuje pracodawcy cały zespół z perspektywy FRIS®. FRIS® jest narzędziem wspomagającym pracodawcę, gdyż służy do zrozumienia oraz prostego i trafnego opisu kluczowych różnic w sposobach myślenia i działania pracowników. Dzięki tej wiedzy można skuteczniej organizować prace zespołów. Znając predyspozycje myślenia i działania pracowników można skuteczniej nimi zarządzać, przeciwdziałać konfliktom, kierować odpowiednie osoby do konkretnych zadań, w których się lepiej sprawdzą. Daje to możliwość oszczędności czasu, wyeliminowania błędów co przekłada się na zysk firmy.

  Przykładowe raporty - indywidualny oraz zespołowy FRIS®

  Zachęcam do zapoznania się z przykładowymi raportami - indywidualnym i zespołowym.

  Pobierz Raport Indywidualny Pobierz Raport Zespołowy
  W praktyce najlepiej sprawdza się połączenie zrobienia raportów indywidualnych i zespołowych FRIS z realizacją warsztatów szkoleniowych oraz indywidualnych sesji omówienia i konsultacji raportów.
  Wdrożenie w organizacji wiedzy o FRIS® daje obserwowalne zmiany w zachowaniach i kluczowych kompetencjach ludzi pod warunkiem zadbania o wdrażanie tej wiedzy w praktyce - konkretne cele i zadania oraz wskazówki wdrożeniowe zawarte w indywidualnych i zespołowych planach rozwojowych.

  Rzetelność FRIS®

  (dane https://fris.pl/wiarygodnosc)
  Kwestionariusz FRIS® zawiera 76 pozycji w skali Likerta oraz 4 skale pomiarowe: F, R, I oraz S. Pomiarów rzetelności dokonano na próbie badawczej N=1220 osób, narodowości polskiej, lata badania 2013-2015. Wyniki oparte są na statystycznie istotnych i rzetelnych pomiarach z kwestionariusza drugiego etapu projektu. Kwestionariusz został poddany kolejnym walidacjom dwukrotnie: dla populacji menedżerów (n=767, 2015 r.) oraz nauczycieli (n=5804, 2017 r.).


  Certes współpracuje z licencjonowanymi konsultantami, którzy są praktykami w zakresie wykorzystywania, w różnych organizacjach, narzędzia
  FRIS®. Pomagają oni przeprowadzić organizację przez niezbędne zmiany i podpowiadają dobre praktyki przy wdrożeniu.
  Zachęcam do kontaktu i zapoznania się z pełnym spektrum możliwości FRIS®.

  Autorka: Sława Mickiewicz
  Certyfikowany Trener FRIS® | Konsultant Rozwoju i Zarządzania | Ekspert Narzędzi Rozwoju Organizacji | Trener Biznesowy | Coach

Wielkość czcionki
Tryb kontrastowy