parallax background

Komplet certyfikatów ISO i SA zdobyty

3 miejsce Certes w raporcie Gazety Finansowej
1 kwietnia, 2015

Certyfikaty ISO to standard akceptowany i rozpoznawany na całym świecie.

ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) działa nieprzerwalnie oficjalnie od 1947 roku, ustanawiając normy w różnych dziedzinach biznesu. Standard SA został z kolei opracowany w 1997 roku przez Social Accountability International (SAI), organ składający się z związków zawodowych, organizacji pozarządowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i firm.

Certes Sp. z o.o. uzyskał certyfikaty potwierdzające spełnianie norm:

  • ISO 9001 – system zarządzania jakością, a więc zorientowanie na klienta, przywództwo, zaangażowanie ludzi podejście procesowe  (skuteczność i efektywność organizacji), systemowe podejście do zarządzania, ciągłe doskonalenie, rzeczowe podejście do podejmowania decyzji, wzajemne korzyści w stosunkach z dostawcami
  • SA 8000 – norma społecznej odpowiedzialności biznesu, uwzględniająca aspekty społeczne i ekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz wszystkie inne czynniki, które mogą dotykać pracownika danej firmy
  • ISO 29990 – systemem zarządzania jakością na potrzeby kształcenia i szkolenia, który stawia na pierwszym miejscu, proces zdobywania wiedzy i jego doskonalenie.
  • ISO 14001 – norma zarządzania środowiskowego, a także ciągłe doskonalenie w działaniach organizacji w oparciu o założenia tzw. cyklu Deminga (PDCA). Zakłada ona cztery etapy działania: plan – planuj, do – wykonaj, check – sprawdź, act – działaj.

ISO CERTESWdrożenia standardów zarządzania jakością dokonano w ramach projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE pt.: Wdrożenie rozwiązań CSR w firmie Certes, nr: 30/SPPW/DPP/2014