Insights Discovery®


Narzędzie do opisu indywidualnego stylu funkcjonowania człowieka.

Metoda Insights Discovery®


Metoda Insights Discovery® (ID) jest doskonałym narzędziem opisującym indywidualny styl funkcjonowania, opartym na najstarszej na świecie typologii człowieka autorstwa Hipokratesa (choleryk, sangwinik, flegmatyk, melancholik) oraz na typologii osobowości C.G. Junga.
To także świetne, bo jasne i klarowne narzędzie do pracy indywidualnej oraz zespołowej. Ponadto ID daje swoim użytkownikom szeroką gamę narzędzi online oraz narzędzi szkoleniowych, co powoduje, że metodą tą pracuje się i efektywnie, i efektownie oraz twórczo.
Insights Discovery® opisuje czynniki motywujące, obszary rozwoju, preferencje, predyspozycje osobowe, które mają duży wpływ na postawy i potrzeby, budujące relacje i style działania. U podstaw modelu leży typologia osobowości C.G Junga, czyli trzy zdefiniowane przez niego wymiary: Ekstrawersja-Introwersja, Myślenie-Uczucia oraz Doznania-Intuicja.

kołao kolorów Insights Discovery

Co oznaczają kolory w Insights Discovery®?

Wyniki ID przedstawione są w 4 energiach kolorystycznych. Człowiek opisany jest we wszystkich 4 wymiarach, bo ich konglomerat daje dopiero pełny obraz. Informacje, jakie uzyskujemy z ich opisu, podpowiadają, nie tylko jak dana osoba lubi działać, ale też jakie ma preferencje we współpracy i komunikacji.

Raporty

W zależności od przeprowadzonego testu można uzyskać 3 rodzaje raportów: W raporcie, oprócz bardzo szczegółowego opisu, znaleźć można wykresy – Dynamiki Energii Kolorystycznych Insights w 3 wymiarach:
 1. ŚWIADOME JA
 2. PREFERENCJE PRZEPŁYWU
 3. MNIEJ ŚWIADOME JA
 4. Wykresy ukazują styl funkcjonowania zarówno w okolicznościach sprzyjających, jak i w stresie oraz pracę adaptacyjną. Można zamówić różne raporty m.in. Profil Indywidualny ID, Profil Discovery Full Circle, Profil Efektywności Zespołu Insights Navigator itd. Ponadto jest też około 72 Typów Insights Discovery, a w nim 8 głównych: Zdobywca, Motywator, Inspirator, Doradca, Mentor, Koordynator, Obserwator i Reformator.

  Jak Insight Discovery możne być wykorzystanie w organizacji?

  W organizacjach metoda ID wykorzystywana jest w różnych obszarach od rekrutacji, przez rozwój po pracę z zespołami. Manager otrzymuje praktyczne wskazówki jak zarządzać energiami zespołu. Osoba badana natomiast dostaje 19 stronicowy raport – opis ogólnego stylu funkcjonowania, mocnych i słabych stron, wartości wnoszonych do zespołu, komunikowania się, nieuświadomionych aspektów wizerunku, typu antagonistycznego, wskazówek dotyczących dalszego rozwoju. Bardzo ważne, by każda osoba badana otrzymała informację zwrotną ustną od certyfikowanego konsultanta oraz pisemny raport. Metodologia jasno wskazuje, jakie etapy pracy z metodą są obligatoryjne, w rozumieniu szacunku do drugiego człowieka i pozostawienia go z pełną informacją.

  Czy uczestnicy lubią i cenią Insights Discovery?

  Uczestnicy bardzo lubią pracować, wykorzystując Metodę ID, ponieważ w mało skomplikowany sposób wyjaśnia i pokazuje, jak można przy zachowaniu swojej autentyczności efektywnie pracować razem z innymi przy jednoczesnym rozumieniu źródeł zachowania innej osoby/innych osób oraz siebie samego/siebie samej. W lekki i przystępny sposób tłumaczy funkcjonowanie człowieka oraz sugeruje sposoby działania.

  Czy i jak Insights Discovery wykorzystują trenerzy/coach?

  Dla osoby posiadającej certyfikat i akredytację, Metoda ID jest świetnym narzędziem, inspirującym do tworzenia wielu ćwiczeń oraz struktur warsztatowych. Motywuje do ciągłego udoskonalania swojej pracy, poprzez coraz to nowe pomysły na zadania dla uczestników i dla całych zespołów. Ponadto na bazie raportu Full Circle można efektywnie pracować na Mapie Zespołu w perspektywie aktualnej oraz pożądanej. W swojej pracy wykorzystuję Metodę Insights Discovery również prowadząc działania na przestrzeni lat.

  Czy warto powtarzać badania?

  Warto powtarzać badania nie częściej niż po 2 – 3 latach od poprzedniego badania. Powracanie do wyników daje informację, jak podjęte działania w ramach rozwoju osobistego mają wpływ na zmianę funkcjonowania osoby oraz członków zespołu. Dla managera wyniki stanowią bazę wiedzy, dzięki której może sam modyfikować swój styl komunikacji oraz współpracy z poszczególnymi członkami zespołu, jak i z całym zespołem.

  Choć już samo badanie i analiza raportu daje dużą wiedzę, warto rozważyć przeprowadzenie w firmie programów rozwojowych opartych o ID. W zależności od potrzeb organizacji są proponowane warsztaty/programy takie jak:
  • Insights Discovery Efektywność Indywidualna, który jest podstawowym programem warsztatowym, stanowiącym wprowadzenie do Insights Discovery. Warsztatowa forma pracy pomaga uczestnikom zrozumieć siebie i innych, a także uczy jak wykorzystywać zdobyte umiejętności w praktyce.
  • Insight Discovery Efektywna Sprzedaż jest skierowany do zespołu handlowego. Warsztaty są opierają się na rozwoju samoświadomości sprzedawcy i typologii klienta, a ich celem jest zbudowanie świadomego i kompetentnego zespołu handlowego.
  • Insights Discovery Efektywność Zespołu™ jest warsztatem koncentrującym się na rozwoju i strukturze zespołu, aby patrząc z perspektywy jednostek zbudować z nich efektywny zespół. Program oparty jest na Kole Zespołu Insights i modelu odnoszącym się do 4 energii kolorystycznych. Omawiane są 4 elementy istniejące w zespole, takie jak: koncentracja, synchronizacja, klimat i proces.
  • Program Navigator Efektywność Zespołu jest kontynuacją programu ID Efektywność Zespołu. Opiera się na modelu 32 Elementów Efektywności Zespołu oczywiście w powiązaniu z kolorystyką ID. Są to obszary kluczowe dla funkcjonowania zespołu i odnoszą się do takich zagadnień, jak wartości zespołu, zaufania, decyzji, zaangażowania lub reakcji.

  Rzetelność Insights Discovery®

  Insights Discovery® posiada polską normalizację, a wyniki rzetelności (0,93) i trafności (0,80) są bardzo wysokie.


  Certes współpracuje z licencjonowanymi konsultantami, którzy są praktykami w zakresie wykorzystywania, w różnych organizacjach, narzędzia
  Insights Discovery®. Pomagają oni przeprowadzić organizację przez niezbędne zmiany i podpowiadają dobre praktyki przy wdrożeniu.
  Zachęcam do kontaktu i zapoznania się z pełnym spektrum możliwości Insights Discovery®.

  Autorka: Izabela Salicka
  Certyfikowany Trener i Konsultant Insights Discovery® | Mediator | Facylitator | Coach
  Specjalizacje: mediacje, facylitacje, interwencje kryzysowe, konsultant, trener, certyfikowany facylitator dialogu, facylitator Process Iceberg coach i mediator organizacyjny.