parallax background

Certes Sp. z o.o. oficjalnym Sygnatariuszem Partnerstwa na rzecz dostępności realizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

narzędzia diagnostyczne obrazek
Narzędzia diagnostyczno-rozowjowe
2 czerwca, 2020
Ankiety – nabór wniosków
24 lipca, 2020

Z przyjemnością informujemy, że Certes Sp. z o.o. w dniu dzisiejszym – 29.06.2020 r., podczas videokonferencji organizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w obecności Pani Minister – Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, podpisała akcesję o przystąpieniu do Partnerstwa na rzecz dostępności.

Partnerstwo na rzecz dostępności, to zobowiązanie współpracy na rzecz realizacji założeń Programu Dostępność Plus, który jest realizowany we współpracy z samorządami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i środowiskiem osób z niepełnosprawnościami oraz seniorami.

Przystąpienie do Partnerstwa zobowiązuje Sygnatariuszy do kierowania się ideą dostępności i równego traktowania oraz wspólnego dążenia do wyrównania szans i dostępu wszystkich obywateli do otoczenia fizycznego, społecznego, kulturalnego, rekreacji, wypoczynku, sportu, opieki zdrowotnej, edukacji, pracy, transportu, informacji i środków komunikacji.

 

Logo Projektu Dostępność Plus