Ewelina
Szomborg-Gałęzowska


Trener | Coach | Konsultant

Szkoliła, doradzała m. in dla:


ING Bank Śląski, Bank GBS, SKOK im. F. Stefczyka, Klima – Therm S.A., Dellner Couplers, Tehand Aber, OPGK Koszalin, Gemalto, HLT, ProContact, FancyFon, DeSmart, PPNT Gdynia, Asseco Poland, EmiTel, ERGO Hestia, PKN Orlen

Wiedza i kompetencje


 • Akredytowany Coach ACC ICF
 • Dyplomowany Trener Szkoły Trenerów Biznesu Moderator
 • Socjolog, wykształcenie zdobyła na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, a także ukończyła studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Politechnice Gdańskiej

Doświadczenie i osiągnięcia


 • W swojej trenerskiej karierze przeprowadziła ponad 550 dni szkoleniowych
 • Posiada dziesięcioletnie doświadczenie pracy w biznesie głównie w departamentach sprzedaży i HR. Pracowała m.in. w trzech międzynarodowych korporacjach z branży finansowej, produkcyjnej i FMCG
 • Jako akredytowany coach ACC ICF Global – przeprowadziła ponad 160 h coachingu indywidualnego oraz ponad 80 h coachingu grupowego. Poza akredytowanym przez ICF kursem Mistrz Coachingu, szkoliła się także jako Caoch w Centrum Podejścia Zorientowanego na Rozwiązaniach, w Coach Wise, oraz w Centrum CBT
 • Konsultant HR - współtwórca kompetencyjnego systemu ocen pracowniczych w jednej z największych polskich instytucji finansowych. Wdrożyła w firmie z branży IT projekt „Kultura udzielania feedbacku”. Na stałe współpracuje z menadżerami wyższego średnia w roli coacha i konsultanta.

Specjalizacja

Specjalizuje się w szkoleniach
dotyczących obszarów HR:

 • zarządzanie kompetencjami
 • systemy ocen oraz rozmowy oceniające
 • rekrutacja i selekcja personelu

Szkolenia podnoszące umiejętności kierownicze:

 • efektywne przywództwo
 • budowanie zespołów
 • motywowanie do pracy

Umiejętności osobiste: [szkolenia z zakresu]

 • autoprezentacji
 • asertywności
 • radzenia sobie ze stresem i emocjami
 • zarządzanie sobą w czasie
 • techniki twórczego myślenia
 • komunikacji interpersonalnej
 • inteligencji emocjonalnej