Projekty dla Branży Medycznej

PROFESJONALNA KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU MEDYCZNYM ZE WSPÓŁPRACOWNIKAMI, PACJENTEM I JEGO RODZINĄ


  Jakość komunikacji wpływa bezpośrednio na to jak rozumiemy innych i jak sami jesteśmy przez inne osoby zrozumiani, co ma szczególne znaczenie w relacjach pomiędzy osobami udzielającymi i korzystającymi ze świadczeń zdrowotnych.

  Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności dotyczących stosowania i wykorzystania nowoczesnych technik i metod skutecznej komunikacji w relacjach: przełożony – podwładny, współpracownicy pomiędzy sobą, pacjent i jego rodzina a pracownicy służby zdrowia.

Poznanie wiedzy w zakresie poniższych metodologii i narzędzi DIAGNOSTYCZNO-ROZWOJOWYCH umożliwia m.in.:


Jakość komunikacji wpływa bezpośrednio na to jak rozumiemy innych i jak sami jesteśmy przez inne osoby zrozumiani, co ma szczególne znaczenie w relacjach pomiędzy osobami udzielającymi i korzystającymi ze świadczeń zdrowotnych.

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności dotyczących stosowania i wykorzystania nowoczesnych technik i metod skutecznej komunikacji w relacjach: przełożony – podwładny, współpracownicy pomiędzy sobą, pacjent i jego rodzina a pracownicy służby zdrowia.

TECHNIKI SPRZEDAŻY I ETYCZNE WYWIERANIE
WPŁYWU NA PACJENTÓW


Szkolenie dedykowane jest dla personelu medycznego mającego bezpośredni i pośredni wpływ na sprzedaż i obsługę pacjenta oraz wszelką komunikację z pacjentem, również dla lekarzy i pielęgniarek.

Głównym celem rozmów ma być przekonanie pacjentów do korzystania z usług lekarskich i wypracowanie z nimi długofalowej współpracy.

Reiss Motivation Profile (RMP) Profil Indywidualny i Grupowy


Na jakie pytania pomaga odpowiedzieć?

 • Jak sprawić, by ludziom chciało się chcieć?
 • Jaka jest różnica między motywacją a motywowaniem?
 • Gdzie są źródła mojej motywacji?
 • Jaka jest motywacja ludzi, z którymi pracuję?
 • Jak nie demotywować?
 • Czy można i jak skutecznie motywować?
 • Jaki system motywacyjny (pozafinansowy) w firmie może być motywujący?
 • Jaki jest 'profil motywacyjny' naszego Zespołu?
 • Jaki jest nasz 'duet' motywacyjny wg RMP (dla par)?
 • Jakich profili motywacyjny szukamy u kandydatów w procesach rekrutacyjnych na różne stanowiska?

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM W ŚRODOWISKU MEDYCZNYM


Właściwe zarządzanie projektami coraz częściej staje się niezbędną umiejętnością w kierowaniu placówkami służby zdrowia. Spowodowane jest to bardziej konkurencyjnym środowiskiem, jakim staje się system opieki zdrowotnej i świadczenia usług medycznych, wymogami prawa oraz regulacjami organów kontrolnych.

Zarządzanie projektami wpływa bezpośrednio praktycznie na wszystkie aspekty funkcjonowania podmiotów działających w systemie opieki zdrowotnej: racjonalizacja kosztów, zarządzania bieżące i strategiczne, planowanie, minimalizowanie ryzyka strat, budowanie wizerunku i przewagi konkurencyjnej, pozyskiwanie środków i generowanie przychodów.

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy chcą profesjonalnie przeprowadzać projekty medyczne.

Insights Discovery™ Profil Indywidualny i Mapa Zespołu


Na jakie pytania pomaga odpowiedzieć?

 • Jaki mam preferowany styl funkcjonowania, działania, zachowań, komunikacji z innymi?
 • Jak podejmuję decyzje?
 • Jakie mam mocne i słabe strony? Co wnoszę do Zespołu?
 • Z jakimi osobami jest mi trudno się porozumieć? 
 • Jak mogę lepiej się z nimi komunikować i współpracować?
 • Jaki styl zarządzania mi służy? Jaki jest mój styl zarządzania?
 • Jak mogę zwiększać skuteczność w sprzedaży?
 • Jak mogę efektywnie się rozwijać?
 • Jakie pytania rekrutacyjne mogą sprawić mi trudność i z jakich powodów?
 • Jakie są silne strony naszego Zespołu?
 • Jakie są potencjalne zagrożenia i jak możemy im przeciwdziałać?
Osoba do kontaktu:

Agnieszka Jabłońska-Wójcik


T: 694-407-759

agnieszka.jablonska-wojcik@certes.pl