parallax background

Ankiety – nabór wniosków

Dobry Start 2.0 nowy projekt w woj. świętokrzyskim zdjęcie z podpisania umów
Dobry Start 2.0 – nowy projekt w woj. świętokrzyskim
28 stycznia, 2020
Bal sternika
31 stycznia, 2020

Szanowni Państwo!

W związku z naborem wniosków RPKP.08.05.02-IP.01-04-008/19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe, zbieramy informacje dotyczące potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców oraz osób pozostających bez pracy luba zagrożonych zwolnieniem z powiatu inowrocławskiego.

Prosimy o wypełnienie ankiety.

  • Ankieta dla przedsiębiorców:
  • Ankieta dla osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem: