Agnieszka Biegańska


Trener | Coach | Konsultant

Szkoliła, doradzała m. in dla:


BORG, Mercedes Benz, Sitech, Hutchinson, ASTOR, ANDRA, Instytut Lotnictwa, EDC, Inteligo, Goodyear, RWE, Vatenfall, Orlen, Statoil, Atrium, Skarbnica Narodowa, LexisNexis, LuxMed, Polpharma, Novartis, Alcon, Pentor, Oriflame, MARS, Wrigley, BPH, BGŻ, DZ Bank, Lukas Bank, PZU, Euler Hermes, KNF, ZUS, PARP i wiele innych

Wiedza i kompetencje


 • Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego
 • Absolwentka menedżerskich studiów podyplomowych na Wydziale Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uczestniczka menedżerskiego stażu w Japonii

Doświadczenie i osiągnięcia


 • Prawie 10 lat doświadczeń menedżerskich w obszarze analizy procesów, zarządzania ludźmi, organizacji i zarządzania strukturami oraz procedurami w międzynarodowych bankach na stanowisku Dyrektora HR i Organizacji oraz Dyrektora Banku (Bank Millenium, Raiffeisen Bank Polska), gdzie była odpowiedzialna za analizy i przygotowanie struktur organizacyjnych, przepływy pracy, usprawnianie procedur, komunikację w obszarze HR i wprowadzanych zmianach organizacyjnych, wsparcie menedżerów i rozwój pracowników, wdrażanie modeli kompetencyjnych, systemów rekrutacji, oceny i motywację; rozwój ścieżek kariery oraz karier indywidualnych, tworzenie programów rozwojowych dla menedżerów, udzielanie feedbacków i prowadzenie coachingu, wdrożenie systemów Zarządzania przez cele
 • Posiada 12 lat doświadczeń w DOOR Group SA oraz ponad 8 lat we FranklinCovey w obszarze konsultacji i doradztwa - wprowadzanie zmian w kulturze organizacyjnej, zwiększanie efektywności osobistej i zespołu, budowanie postaw przywódczych, przygotowanie i prowadzenie projektów rozwojowych dla różnych branż, prowadzenie warsztatów i szkoleń dla Zarządów, kadry menedżerskiej różnego szczebla i pracowników

Specjalizacja

Specjalizuje się w szkoleniach dotyczących obszarów HR:

 • przywództwo i zarządzanie ludźmi
 • zwiększanie efektywności własnej i zespołu
 • współpraca i budowanie zespołów
 • budowanie kultury organizacyjnej
 • wspieranie zarządzania oraz osiągania wyniku
 • budowanie relacji z klientami oraz wewnątrz organizacji
 • poprawa komunikacji w zespołach, także w trudnych sytuacjach
 • coaching menedżerski, także dla menedżerów sprzedaży oraz doradztwo w zakresie budowania kultury organizacyjnej, empowermentu, wartości w firmie, systemów rekrutacji, oceny pracownika i ścieżek rozwoju, modeli kompetencyjnych