Alina Gorczyńska


Trener | Coach | Konsultant

Szkoliła, doradzała m. in dla:


Powszechny Bank Kredytowy, Bank Zachodni WBK, Bank Pocztowy, PZU, PKO, Banki Spółdzielcze, Telefoniczna Agencja Informacyjna, Poczta Polska, PKP Intercity, Lubelski Węgiel „Bogdanka”, Krajowa Spółka Cukrowa „Polski Cukier”, Brenal, Zakłady Azotowe Puławy, jednostki podległe Mazowieckiemu Centrum Polityki Społecznej, SKOK Nike

Wiedza i kompetencje


 • Z wykształcenia jest ekonomistą i bankowcem
 • Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Ekonomii, kierunek Organizacja i Zarządzanie oraz studia podyplomowe w zakresie bankowości na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskie w Lublinie
 • Ukończyła ponadto studia podyplomowe Trener Biznesu w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji

Doświadczenie i osiągnięcia


 • Praktyk biznesu, posiada ponad 15-letnie doświadczenie związane z pracą w instytucjach finansowych (bankowość i ubezpieczenia), m. in: jako specjalista ds. kredytów – Pierwszy Komercyjny Bank w Lublinie, Naczelnik Wydziału Obsługi Ludności – Powszechny Bank Kredytowy SA w Warszawie O/Lublin, Audytor wewnętrzny – PBK SA w Warszawie / BPH SA w Warszawie, menedżer – Towarzystwo Ubezpieczeniowe AXA Życie
 • W latach 2006-2010 wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Od wielu lat trener praktyk, konsultant. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe, rocznie przeprowadza ponad 800 godzin zajęć szkoleniowo-warsztatowych
 • Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w pracy ze zróżnicowanymi grupami klientów nie tylko biznesowych, lecz także w obszarze szeroko rozumianej polityki społecznej, jest współautorką koncepcji szkoleń oraz trenerem współprowadzącym warsztaty z zakresu budowania relacji w obszarze polityki społecznej (m.in. z zakresu: pomocy społecznej w krajach Unii Europejskiej, przeciwdziałania postawom agresywnym wśród klientów pomocy społecznej, pracy zespołów interdyscyplinarnych, wolontariatu)

Specjalizacja

 • techniki sprzedaży
 • jakość obsługi klienta
 • standardy pracy
 • komunikacja interpersonalna
 • techniki negocjacji
 • wywieranie wpływu
 • strategie rozwiązywania konfliktów
 • etyka w biznesie
 • autoprezentacja
 • asertywność
 • motywacja, automotywacja
 • etykieta biznesowa

 • Menadżerskie


 • Zarządzanie zespołem
 • Zarządzanie czasem
 • Zarządzanie sprzedażą