Projekt pt. „Liderzy e-Rozwoju Podkarpacia”Tytuł projektu:


Projekt Liderzy e-Rozwoju Podkarpacia o numerze: POWR.02.18.00-00-0036/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne


Cel:


Celem projektu zaproponowanego przez wnioskodawcę Gminę Gać i partnerskie JST: Gmina Bukowsko, Gmina Fredropol, Gmina Zarszyn, Gmina Rokietnica, Gmina Jawornik Polski, Gmina Chorkówka, Gmina Jaśliska, Gmina Zagórz, Gmina Jedlicze, Gmina Wojaszówka oraz Certes Sp. z o.o. będącego instytucją świadczącą wysokiej jakości szkolenia jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w 11 ww. JST oraz monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez wdrażanie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarzadzaniu nieruchomościami w okresie 01.09.1628.02.18.

Termin realizacji projektu:


od: 2016.09.01 do: 2018.02.28


Wartość projektu:


Wartość projektu: 2 145 500,00 zł w tym wkład w postaci wynagrodzeń uczestników projektu będących pracownikami Partnerów w kwocie: 337 272,60 zł


Projekt przyczyni się do osiągnięcia odpowiednich celów POWER poprzez:


 • elektronizację procesu świadczenia usług przez nowe e-usługi w obszarze podatków i nieruchomości
 • wdrożenie systemu umożliwiającego elektronizację procesu obsługi podatkowej oraz zautomatyzowanie rozliczeń i poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy
 • podniesienie kompetencji kadr JST (300os w tym 186K) przez szkolenia z obszarów
  a)podatków i opłat lokalnych (w zakresie m.in. obsługi podatkowej, stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, orzecznictwa w procesie świadczenia e-usług w obszarach podatków, opłat lokalnych)
  b)zarządzania nieruchomościami (w zakresie orzecznictwa)
 • wdrożenie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycję w postaci platformy online w 11 ww. urzędach JST

Postępowanie:


 • Certes Sp. z o.o. jako Partner Zarządzający projektem pt. „Liderzy e-Rozwoju Podkarpacia” o numerze: POWR.02.18.00-00-0036/16 informuje o wynikach postępowania w ramach zapytania nr: 01/05/2017_0036 z dnia 28.04.2017 r. Wykonawcą którego oferta została wybrana do realizacji zadań wynikających z wymienionego zapytania jest firma: Międzynarodowy Instytut Outsourcingu.
 • Certes Sp. z o.o. jako Partner Zarządzający projektem pt. „Liderzy e-Rozwoju Podkarpacia” o numerze: POWR.02.18.00-00-0036/16 ogłasza wyniki postępowania nr: 02/w3/04/2017_0036 z dnia 13.04.2017 r. dotyczące szkoleń z tematyki: Technik informacyjnych i komunikacyjnych w zarządzaniu procesami w urzędzie. Największą ilość punktów zdobyła firma: Międzynarodowy Instytut Outsoursingu z siedzibą w Elblągu przy ul. Królewieckiej 96a i tym samym została wybrana do realizacji zadań wynikających z zapytania.
 • Certes Sp. z o.o. jako Partner Zarządzający projektem pt. „Liderzy e-Rozwoju Podkarpacia” o numerze: POWR.02.18.00-00-0036/16 ogłasza wyniki postępowania nr: 03/w3/04/2017_0036 z dnia 13.04.2017 r. dotyczące szkoleń z tematyki: Orzecznictwo w procesie świadczenia usług elektronicznych oraz Orzecznictwo w zakresie zarządzania nieruchomościami i gospodarowania lokalami użytkowymi. Największą ilość punktów zdobyła firma: Międzynarodowy Instytut Outsoursingu z siedzibą w Elblągu przy ul. Królewieckiej 96a i tym samym została wybrana do realizacji zadań wynikających z zapytania.
 • Certes Sp. z o.o. jako Partner Zarządzający projektem pt. „Liderzy e-Rozwoju Podkarpacia” o numerze: POWR.02.18.00-00-0036/16 ogłasza wyniki postępowania nr: 02/05/2017_0036 z dnia 08.05.2017 r. Wykonawcą wybranym do realizacji zadań wynikających z niniejszego zapytania została firma Nowoczesny Ośrodek Edukacji Anna Ratuszniak