3 miejsce w Rankingu firm szkoleniowych według Gazety Finansowej*

Efektywne Zarządzanie Projektami

Jak odnaleźć się w projekcie? Jak nim zarządzać? Jak prawidłowo przygotować dokumentację, kalkulować koszty, opracować harmonogram? Jak skutecznie przewodzić grupą projektową, a także jak być efektywnym członkiem zespołu projektowego? Jak poprowadzić projekt, aby zakończył się sukcesem? Ten projekt szkoleniowy jest dobrze zaplanowany, realistyczny i buduje konkretne efekty – jego celem jest kompleksowe przekazanie wiedzy z zakresu efektywnego zarządzania projektami.

Grupa docelowa

 

 • Efektywne zarządzanie projektami jest cechą niezwykle istotną na każdym stanowisku, dlatego też nasze szkolenia przeznaczone są zarówno dla managerów i członków zespołów projektowych, którzy chcą zdobyć wiedzę na temat zakresu oraz specyfiki prac w grupie projektowej, kierowników projektów, chcących poszerzyć i usystematyzować swoją wiedzę, przyszłych kierowników projektu, chcących się "uzbroić" w niezbędną wiedzę (zarówno teoretyczną jak i praktyczną) przed rozpoczęciem swojego pierwszego samodzielnego projektu

 

Korzyści dla Uczestników

 • Zdobędziesz wiedzę czym tak naprawdę jest projekt, jak funkcjonują jednostki w ramach projektu oraz jakie cykle życia posiada projekt
 • Dowiesz się jakie czynniki wpływają na sukces bądź porażkę projektu
 • Poznasz metody budowania zespołu projektowego oraz komitetu sterującego celem odpowiedniego doboru zasobów ludzkich
 • Będziesz korzystać   z najbardziej aktualnego i popularnego zbioru informacji nt. sposobów zarządzania projektami
 • Dostaniesz szereg technik i metod tworzenia oraz zarządzania projektem
 • Zdobędziesz wiedzę o przebiegu poszczególnych etapów projektu
 • Dowiesz się jak prawidłowo szacować koszty w projekcie.
 • Dowiesz się jak efektywne szacować i kwalifikować zagrożenia projektowe i dostosujesz przygotowywanie planów awaryjnych
 • Będziesz umiał selekcjonować dostępne opcje wśród licznych propozycji efektywnych programów komputerowych oraz  stosować aplikacje open source

 

Korzyści dla Organizacji

 

 • Zapewnia większą kontrolę zasobów i efektywniejszą możliwość zarządzania ryzykiem biznesowym
 • Wspomaga rozwój strategii całej organizacji gdy zarządzanie projektami jest do niej dopasowane
 • Poprawa komunikacji w organizacji
 • Zarządzanie projektami tworzy wartość dla przedsiębiorstw i jest ona tym wyraźniej postrzegana im proces zarządzania projektami w organizacji jest dojrzalszy, dlatego każdy moment jest dobry by zacząć je wprowadzać

 

Zakres merytoryczny szkolenia

 

 • Najważniejsze pojęcia związane z  realizacją projektu
 • Kluczowe czynniki sukcesu projektu
 • Struktura organizacji projektu
 • Metodyka zarządzania projektami wg PMI
 • Techniki i narzędzia kierownika projektu
 • Omówienie faz projektu
 • Szacowanie kosztów projektu
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • Inne obszary wiedzy w projekcie
 • Komputerowe wspomaganie zarządzania projektem

 

Forma szkolenia

 • Symulacje i studia przypadków
 • Analiza osobistych doświadczeń, testy
 • Praca indywidualna i zespołowa
 • Dyskusje moderowane