INTERAKTYWNA GRA HANDLOWA

CHARAKTERYSTYKA GRY:

 • Losowość:

 • Interakcja:

 • Złożoność:

OPIS GRY


 • Bazując na swoich doświadczeniach handlowych, wiedzy wyniesionej z różnych branż oraz wskazówkach naszych Klientów, stworzyliśmy nowy model sprzedaży SONaR – Sprzedaż Oparta Na Relacjach. Pracowali nad nim nasi najbardziej doświadczeni i kreatywni trenerzy. Metodologię SONaR oparliśmy na budowaniu emocjonalnych więzi z klientami, czyli na wzajemnym zaufaniu.
 • Lista konsultacyjnych modeli sprzedażowych jest bardzo długa. Jednak po przeszło trzech dekadach ich funkcjonowania w branży sprzedażowej niewiele się zmieniło. Uważamy że podstawowym powodem, dla których te modele się nie sprawdziły, jest to, że nie kładzie się w nich nacisku na słuchanie klienta. Dlatego w SONsRze wybraliśmy drogę do komunikacji z klientem opartą na konstrukcji: badaj-zrozum-dołącz, zamiast: pytaj-oceń-napraw
 • Tworząc SONaR zrozumieliśmy też, że opowieści nierozerwalnie są związane ze zmianami. W rezultacie studia nad opowieścią są również badaniami nad tym, jak i dlaczego ludzie dokonują zmian. A to ma już ścisły związek z procesem sprzedażowym. Na najbardziej podstawowym poziomie sprzedawanie wymaga, by ludzie – nasi klienci – zmieniali się, przezwyciężali strach przed nieznanym. Jako handlowcy powinniśmy więc rozumieć, jak dokonuje się zmiana, by być w stanie wpływać na klientów. Podczas warsztatów SONaR pokazujemy uczestnikom, jak wygląda schemat opowieści, który pozwoli im krok po kroku opowiadać i budować własne historie
 • Jednym z elementów modelu SONaR jest interaktywna gra handlowa „Strategiczna sprzedaż”, podczas której handlowcy pracują w 2-3 osobowych zespołach. Ich zadaniem jest zarządzać firmą handlową. Podczas gry uczestnicy muszą podejmować decyzje dotyczące funkcjonowania firmy (rozbudowa działu sprzedaży, cięcie kosztów, tworzenie stoków magazynowych itp.). W trakcie rozgrywki handlowcy muszą podejmować kreatywne działania i wprowadzać innowacje w prowadzonej przez siebie firmie, aby zwiększyć przewagę konkurencyjną. Dodatkowego smaczku grze nadaje fakt, że handlowcy rywalizują, ze swoimi koleżankami i kolegami, którzy prowadzą firmy konkurencyjne. Gra zaprojektowana jest na 2 dni szkoleniowe, ale można ją rozegrać w wariancie 1-dniowym.

CHARAKTERYSTYKA


  Głównym celem gry jest zbudowanie świadomości biznesowej w aspekcie efektywnej sprzedaży poprzez interaktywne doświadczenie złożonych mechanizmów wpływających na decyzję klienta, wysokość wygenerowanego zysku i efektywność handlowca.

 • Podczas rozgrywki uczestnicy mogą nauczyć się definiowania potrzeb, oczekiwań i priorytetów poszczególnych klientów. Tworzenia ofert dla konkretnych klientów, w kontekście historii ich zamówień oraz preferencji. Decydowania o polityce cenowej firmy.
 • Uczestnicy mają możliwość ustalania cen sprzedaży dla konkretnych klientów w kontekście działań konkurencji (konkurencją są pozostałe firmy, które są prowadzone przez innych uczestników). Tworzenia zapasów magazynowych produktów w kontekście zmieniających się cen surowców / półproduktów.
 • Handlowcy ćwiczą umiejętności ustalania, których klientów firma chce pozyskać w pierwszej kolejności i zbudować trwałe relacje bazujące na zaufaniu i lojalności.Kontrolowania kosztów funkcjonowania firmy (koszty personalne, magazyn, flota itp.). Reagowania na tendencje rynku. Ustalania optymalnego nałożenia pracy (wizyt u klientów) na poszczególnych handlowców.
 • Gra ma charakter interaktywny. Podczas gry to uczestnicy w 90% swoimi decyzjami wpływają na efektywność prowadzonej działalności handlowej, a przy tym rywalizują, ze swoimi koleżankami i kolegami, którzy prowadzą firmy konkurencyjne.
 • Doskonalenie umiejętności komunikacji asertywnej wobec Klienta wewnętrznego
 • Gra uczy również współpracy w zespole, ustalania priorytetów w zmiennej rzeczywistości biznesowej, komunikowania i argumentowania w kontekście budowania relacji z klientem.

Zarejestruj się:


Organizujemy warsztat prezentujący model i grę handlową.
Z wielką przyjemnością zapraszamy Menedżerów Sprzedaży na mistrzowską rozgrywkę „STRATEGICZNA SPRZEDAŻ”, która odbędzie się

1-2 marca 2018 w Warszawie
w ADN Centrum Konferencyjnym - Budynek Atrium Tower Al. Jana Pawła II 25


HARMONOGRAM GODZINOWY

DZIEŃ I – 1.03.2018

8:30 – 9:00 Rejestracja uczestników gry
9:00 – 9:45 Przedstawienie zarysu i idei modelu sprzedaży SONaR
9:45 – 10:45 Zapoznanie uczestników z wytycznymi i instrukcją gry
10:45 – 11:00 Przerwa kawowa
11:00 – 12:00 Rozegranie i omówienie 1 etapu gry – sesja pytań i odpowiedzi
12:00 – 12:15 Przerwa kawowa
12:15 – 13:00 Rozegranie 2 etapu gry
13:00 – 14:00 Przerwa lunchowa
14:00 – 16:00 Rozegranie 3 i 4 etapu gry

DZIEŃ II – 2.03.2018

9:00 – 10:00 Przedstawienie wyników gry po 1 dniu z omówieniem strategii poszczególnych zespołów
10:00 – 11:00 Rozegranie 5 etapu gry
11:00 – 11:15 Przerwa kawowa
11:15 – 13:00 Rozegranie 6 i 7 etapu gry i przedstawienie wyników końcowych
13:00 – 14:00 Przerwa lunchowa
14:00 – 14:15 Wręczenie nagród zwycięzcom gry
14:15 – 15:45 Audytoryjne omówienie zwycięskiej strategii
15:45 – 16:00 Podsumowanie grywalizacji i pożegnanie uczestników

WARUNKI UCZESTNICTWA

☐ 2090 zł netto za osobę zgłoszoną do 31.01.2018r.
☐ 2700 zł netto za osobę zgłoszoną od 01.2018 do 23.02.2018r.
☐ 30% rabatu za zgłoszoną drugą osobę
☐ 50% rabatu za zgłoszoną trzecią i kolejną osobę

Dane osoby kontaktowej

Imię i nazwisko
E-mail
Telefon
MiastoPola niobowiązkowe / Preferowana forma kontaktu

Rodzaj kontaktu

Dzień kontaktu

Model sprzedaży

Sonar

Sonar:


urządzenie używające długich, średnich lub krótkich fal dźwiękowych do nawigacji, komunikacji, detekcji, określania pozycji oraz klasyfikacji ruchomych i nieruchomych obiektów zanurzonych, znajdujących się na powierzchni cieczy bądź w powietrzu. Nazwa „sonar” jest akronimem „Sound Navigation And Ranging” (nawigacja dźwiękowa i pomiar odległości) powstałym pod wpływem nazwy radaru. U niektórych zwierząt takich jak delfiny czy nietoperze umiejętność echolokacji wytworzyła się naturalnie w drodze ewolucyjnej.

Pierwszy znany przykład użycia sonaru pasywnego pochodzi od Leonarda da Vinci, który w 1490 opisał w jaki sposób za pomocą tuby można słuchać odgłosów z odległych statków.model sprzedaży, który bazuje na metodzie budowania relacji z klientem opartej na wzajemnym zaufaniu. Stworzony przez ekspertów Certes. Nazwa „SONaR” jest akronimem Sprzedaży Opartej Na Relacjach.

pomaga Handlowcom:


 • Pozyskiwać nowych klientów i generować od nich pierwsze zamówienia

 • Zwiększać sprzedaż u klientów, z którymi handlowiec ma zbudowane relacje

 • Świadomie stawiać klientom granice w negocjacjach biznesowych

 • Budować wizerunek eksperta w swojej branży, który jest o krok przed konkurencją

Lista konsultacyjnych modeli sprzedażowych jest bardzo długa. Jednak po przeszło dwóch dekadach ich funkcjonowania w branży sprzedażowej niewiele się zmieniło. Uważamy, że podstawowym powodem, dla których te modele się nie sprawdziły, jest to, że nie kładzie się w nich nacisku na słuchanie klienta.

W SONaR związek między słuchaniem a zadawaniem pytań rozumiemy inaczej: słuchanie nie jest częścią procesu zadawania pytań, lecz odwrotnie – zadawanie pytań, to element procesu słuchania. Pytań nie da się przygotować zawczasu. Pytań należy używać do zaspokojenia szczerej ciekawości, by w pełni zrozumieć opowieść klienta.

Słuchanie z empatią jest trudne, lecz to umiejętność bezcenna – zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Co czyni nas dobrymi słuchaczami? Posłużymy się tutaj przykładem znaku z chińskiego alfabetu, który oznacza słuchanie. Należy zauważyć, że symbol ten składa się ze znacznie większej liczby elementów niż tylko słowa związane ze słuchaniem (ucho). W znaku tym mamy: oczy, serce, skupienie oraz symbol „króla”. Ostatni element „król” sugeruje, że gdy naprawdę kogoś słuchamy, traktujemy tę osobę jak członka rodziny panującej.

By zastosować tak rozbudowany model słuchania handlowiec powinien:

 • być świadomy;
 • zachęcać;
 • wykazywać gotowość do refleksji

Każdy z tych aspektów rozkładamy na czynniki pierwsze i ćwiczymy podczas warsztatów SONaR z handlowcami.

Jako ludzie myślimy i uczymy się poprzez opowieści. Stanowią one nieodłączny atrybut człowieka. Podczas warsztatów SONaR pokazujemy uczestnikom, jak wygląda schemat opowieści, który pozwoli im krok po kroku opowiadać i budować własne historie. Handlowcy zaczynają tworzyć różne typy historii (oparte na swoich doświadczeniach z klientami) – „Kim jestem?”; „Kogo reprezentuję”; Komu pomogłem”; „O właściwym narzędziu” itp. Na początku uczestnikom wydaje się to nienaturalne. Lecz im więcej opowieści budują i potem wykorzystują je przed klientami, tym częściej zaczynają używać SONaR-owego wzorca do tworzenia innych historii.

SONaR

uczy handlowców jak przedstawiać klientom intrygujące i ciekawe opowieści według następującej struktury:

Odkryliśmy, że w celu zapewnienia spójności opowieści najlepiej budować ją od końca, w następującym porządku: morał opowieści – punkt zwrotny – rozwiązanie – komplikacja historii – tło opowieści.

ETAPY PROJEKTU

CYKL 1 - pierwsze 6 miesięcy

1

PRZYGOTOWANIE DO PROJEKTU

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH
POWER OF COMPETENCE
PRE BADANIE KOMPETENCJI HANDLOWYCH

2

WARSZTAT 1

TECHNIKI SPRZEDAŻY – KOMUNIKACJA Z KLIENTEM