INTERAKTYWNA GRA HANDLOWA

pomaga Handlowcom:


 • Pozyskiwać nowych klientów i generować od nich pierwsze zamówienia

 • Zwiększać sprzedaż u klientów, z którymi handlowiec ma zbudowane relacje

 • Świadomie stawiać klientom granice w negocjacjach biznesowych

 • Budować wizerunek eksperta w swojej branży, który jest o krok przed konkurencją

1
2
3
4

CHARAKTERYSTYKA


  Głównym celem gry jest zbudowanie świadomości biznesowej w aspekcie efektywnej sprzedaży poprzez interaktywne doświadczenie złożonych mechanizmów wpływających na decyzję klienta, wysokość wygenerowanego zysku i efektywność handlowca.

 • Podczas rozgrywki uczestnicy mogą nauczyć się definiowania potrzeb, oczekiwań i priorytetów poszczególnych klientów. Tworzenia ofert dla konkretnych klientów, w kontekście historii ich zamówień oraz preferencji. Decydowania o polityce cenowej firmy.
 • Uczestnicy mają możliwość ustalania cen sprzedaży dla konkretnych klientów w kontekście działań konkurencji (konkurencją są pozostałe firmy, które są prowadzone przez innych uczestników). Tworzenia zapasów magazynowych produktów w kontekście zmieniających się cen surowców / półproduktów.
 • Handlowcy ćwiczą umiejętności ustalania, których klientów firma chce pozyskać w pierwszej kolejności i zbudować trwałe relacje bazujące na zaufaniu i lojalności.Kontrolowania kosztów funkcjonowania firmy (koszty personalne, magazyn, flota itp.). Reagowania na tendencje rynku. Ustalania optymalnego nałożenia pracy (wizyt u klientów) na poszczególnych handlowców.
 • Gra ma charakter interaktywny. Podczas gry to uczestnicy w 90% swoimi decyzjami wpływają na efektywność prowadzonej działalności handlowej, a przy tym rywalizują, ze swoimi koleżankami i kolegami, którzy prowadzą firmy konkurencyjne.
 • Doskonalenie umiejętności komunikacji asertywnej wobec Klienta wewnętrznego
 • Gra uczy również współpracy w zespole, ustalania priorytetów w zmiennej rzeczywistości biznesowej, komunikowania i argumentowania w kontekście budowania relacji z klientem.

Zarejestruj się:


Organizujemy warsztat prezentujący model i grę handlową.
Gra skierowana jest do przyszłych menedżerów różnych działów, kierowników sprzedaży, doświadczonych handlowców i HR Biznes Partnerów.

16-17 kwietnia 2018 w Warszawie
w ADN Centrum Konferencyjnym - Budynek Atrium Tower Al. Jana Pawła II 25


HARMONOGRAM GODZINOWY

DZIEŃ I – 16.04.2018

8:30 – 9:00 Rejestracja uczestników gry
9:00 – 9:45 Przedstawienie zarysu i idei modelu sprzedaży SONaR
9:45 – 10:45 Zapoznanie uczestników z wytycznymi i instrukcją gry
10:45 – 11:00 Przerwa kawowa
11:00 – 12:00 Rozegranie i omówienie 1 etapu gry – sesja pytań i odpowiedzi
12:00 – 12:15 Przerwa kawowa
12:15 – 13:00 Rozegranie 2 etapu gry
13:00 – 14:00 Przerwa lunchowa
14:00 – 16:00 Rozegranie 3 i 4 etapu gry

DZIEŃ II – 17.04.2018

9:00 – 10:00 Przedstawienie wyników gry po 1 dniu z omówieniem strategii poszczególnych zespołów
10:00 – 11:00 Rozegranie 5 etapu gry
11:00 – 11:15 Przerwa kawowa
11:15 – 13:00 Rozegranie 6 i 7 etapu gry i przedstawienie wyników końcowych
13:00 – 14:00 Przerwa lunchowa
14:00 – 14:15 Wręczenie nagród zwycięzcom gry
14:15 – 15:45 Audytoryjne omówienie zwycięskiej strategii
15:45 – 16:00 Podsumowanie grywalizacji i pożegnanie uczestników

WARUNKI UCZESTNICTWA

☐ 1590 zł netto za zgłoszoną pierwszą osobę
☐ 50% rabatu za każdą kolejną osobę
Maksymalna liczba osób uczestniczących w grze - 18

Dane osoby kontaktowej

Imię i nazwisko
E-mail
Telefon
MiastoPola niobowiązkowe / Preferowana forma kontaktu

Rodzaj kontaktu

Dzień kontaktu

Model sprzedaży

Sonar

Sonar:


urządzenie używające długich, średnich lub krótkich fal dźwiękowych do nawigacji, komunikacji, detekcji, określania pozycji oraz klasyfikacji ruchomych i nieruchomych obiektów zanurzonych, znajdujących się na powierzchni cieczy bądź w powietrzu. Nazwa „sonar” jest akronimem „Sound Navigation And Ranging” (nawigacja dźwiękowa i pomiar odległości) powstałym pod wpływem nazwy radaru. U niektórych zwierząt takich jak delfiny czy nietoperze umiejętność echolokacji wytworzyła się naturalnie w drodze ewolucyjnej.

Pierwszy znany przykład użycia sonaru pasywnego pochodzi od Leonarda da Vinci, który w 1490 opisał w jaki sposób za pomocą tuby można słuchać odgłosów z odległych statków.model sprzedaży, który bazuje na metodzie budowania relacji z klientem opartej na wzajemnym zaufaniu. Stworzony przez ekspertów Certes. Nazwa „SONaR” jest akronimem Sprzedaży Opartej Na Relacjach.

7 PRZEWAG POLSKIEGO MODELU SPRZEDAŻYTwoi Handlowcy po przejściu przez SONaR będą:

 • Wiedzieli jak operować wartością w prezentacji handlowej.
 • Będą komunikować się na spotkaniach zgodnie ze schematem Po-R-Wać.
 • Znali działania, które handlowiec musi podejmować w celu podtrzymania relacji „pomiędzy” odwiedzinami klienta.
 • Wiedzieli jak zdopingować klientów do podjęcia konkretnego zobowiązania po wizycie handlowej.
 • Umieli rozwiewać zastrzeżenia klienta, szczególnie te związane z ceną.
 • Potrafili stać się doradcą dla swoich klientów i budować długofalową współpracę opartą na merytorycznej wiedzy i zaufaniu.
 • Efektywniejsi w generowaniu większych zamówień od stałych klientów i w domykaniu sprzedaży.

Lista konsultacyjnych modeli sprzedażowych jest bardzo długa. Jednak po przeszło dwóch dekadach ich funkcjonowania w branży sprzedażowej niewiele się zmieniło. Uważamy, że podstawowym powodem, dla których te modele się nie sprawdziły, jest to, że nie kładzie się w nich nacisku na słuchanie klienta.

W SONaR związek między słuchaniem a zadawaniem pytań rozumiemy inaczej: słuchanie nie jest częścią procesu zadawania pytań, lecz odwrotnie – zadawanie pytań, to element procesu słuchania. Pytań nie da się przygotować zawczasu. Pytań należy używać do zaspokojenia szczerej ciekawości, by w pełni zrozumieć opowieść klienta.

Słuchanie z empatią jest trudne, lecz to umiejętność bezcenna – zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Co czyni nas dobrymi słuchaczami? Posłużymy się tutaj przykładem znaku z chińskiego alfabetu, który oznacza słuchanie. Należy zauważyć, że symbol ten składa się ze znacznie większej liczby elementów niż tylko słowa związane ze słuchaniem (ucho). W znaku tym mamy: oczy, serce, skupienie oraz symbol „króla”. Ostatni element „król” sugeruje, że gdy naprawdę kogoś słuchamy, traktujemy tę osobę jak członka rodziny panującej.

By zastosować tak rozbudowany model słuchania handlowiec powinien:

 • być świadomy;
 • zachęcać;
 • wykazywać gotowość do refleksji

Każdy z tych aspektów rozkładamy na czynniki pierwsze i ćwiczymy podczas warsztatów SONaR z handlowcami.