Administracja publiczna

Wspieramy proces rozwoju zawodowego pracowników administracji publicznej


Rozwój umiejętności


 • Profesjonalna obsługa Klienta/Interesanta
 • Asertywność w kontakcie z trudnym Klientem/Interesantem
 • Zarządzanie zespołem. Współpraca w zespole
 • Przywództwo
 • Negocjacje
 • Komunikacja interpersonalna i rozwiązywanie konfliktów
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • NLP jako metodyka argumentacji i perswazji
 • Automotywacja i radzenie sobie ze stresem
 • Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym

Rozwój wiedzy i narzędzi


 • Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • Instrukcja kancelaryjna. Obieg dokumentów
 • Prawo zamówień publicznych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • Ochrona danych osobowych
 • Prawo ochrony środowiska
 • Prawo budowlane
 • Komunikacja i drogownictwo
 • Partnerstwo Publiczno-Prywatne
 • Współpraca z NGO
 • Konsultacje społeczne
 • Komunikacja społeczna
 • Finanse w administracji publicznej
 • Rachunkowość w projektach dofinansowanych z UE
 • Budżetowanie zadaniowe
 • Kontrola zarządcza
 • Audyt i kontrola w JST
 • Strategie JST
 • Systemy zarządzania jakością ISO 9001
 • Metody oceny jakości pracy organizacji
 • Marketing terytorialny
 • PR w urzędzie
 • Budowanie wizerunku urzędnika - protokół dyplomatyczny
 • Promocja i marketing w turystyce
 • Zarządzanie projektami w instytucji publicznej
 • Wartościowanie stanowisk pracy
 • MS Office (Word, Excel, Powerpoint)
 • Wysoka skuteczność w konkursach unijnych
 • Średnia ocen naszych projektów – 107,25 pkt
 • Ponad 30 zrealizowanych projektów
 • Wszystkie kontrole prowadzonych projektów przeprowadzone przez MAiC zakończone statusem „bez zastrzeżeń”
 •  Przygotowujemy projekty kompleksowo – zdejmujemy z Państwa większość obowiązków związanych z przygotowaniem projektu i pozyskaniem dofinansowania
 • Prowadzimy projekty kompleksowo – realizujemy działania, rozliczamy projekt, prowadzimy sprawozdawczość – głównym zadaniem naszych partnerów jest korzystanie z dofinansowania – pozostałe działania bierzemy na siebie
 • Wspieramy naszych partnerów – nasza wiedza i doświadczenie jest do dyspozycji naszych partnerów

Projekty zrealizowane i trwające


 • UM Częstochowy "Profesjonalny urząd" – 3,7 mln zł
 • UM Ostrów Mazowiecka "Urząd na miarę oczekiwań" - 1,8 mln zł
 • UM Giżycko "Sprawny urząd" - 0,8 mln zł
 • Powiat Ostrowski, "Sprawny Powiat" - 1,6 mln zł
 • Gmina Orzysz i Powiat Pisz, "Sprawne kadry" - 1,8 mln zł
 • UMiG Siemiatycze i Powiat Siemiatycki, "Siemiatycze na drodze rozwoju" - 1,8 mln zł
 • Gmina Barczewo i Stawiguda, "Sprawne samorządy Warmii i Mazur" - 1,5 mln zł
 • Powiat Bielsko-Biała, "Sprawny samorząd - kompetentny urzędnik" - 1,5 mln zł
 • Gmina Łochów, "Rozwój Kadr Gminy Łochów" - 1,2 mln zł
 • Powiat Żywiec, "Akademia Dobrego Rządzenia" - 1,1 mln zł
 • Partnerstwo "Razem dla rozwoju – Liderzy z Podkarpacia" – 2 mln
 • Partnerstwo "Akademia Dobrego Rządzenia w Gminach Małopolskich" – 2 mln
 • Partnerstwo "Świętokrzyscy Liderzy Administracji - nowa jakość dla mieszkańców" – 2 mln
 • Partnerstwo "Partnerzy dla rozwoju" – 2 mln
 • Partnerstwo "Wykwalifikowane kadry gwarancją rozwoju JST" – 2mln
 • Partnerstwo "Wzrost kompetencji urzędników dla poprawy jakości świadczonych usług " - 2 mln
 • Partnerstwo "Pomorscy Partnerzy e-Rozwoju" - 2,9 mln
 • Partnerstwo "Akcelerator e-Administracji" - 1,95 mln
 • oraz wiele innych